Jakość handlowa piwa

Jakość handlowa piwa

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 46 producentów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 32 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 79 partiach, z czego 12 zakwestionowano (15,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej i dwutlenku węgla.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 88 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (39,8%). Dotyczyły one m.in.:
- niewłaściwego nazewnictwa wyrobu gotowego (np. użycie określenia „świeże” dla piwa pasteryzowanego lub „pasteryzowane” dla piwa niepoddanego pasteryzacji) oraz jego składników (np. podanie nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika alergennego);
- braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców;
- użycia sformułowań „tradycyjne piwo”, „tradycyjna receptura” czy „produkt naturalny” przy stosowaniu dodatków i przetworzonych surowców;
- podania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości/terminie przydatności do spożycia, warunkach przechowywania i ilości nominalnej;
- użycia zbyt małej czcionki.

 

 

 Źródło
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: jakości; handlowa; handlowej; jakość; składników; dotyczyły; użycia; surowców; -; stwierdzono; nieprawidłowości; artykułów; pasteryzacji); podanie; słodu; „tradyc;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »