shiuz__750 x 100 px_1

Artykuł o Tematyce Ekologicznej Wkrótce będzie można ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszy EOG

28 stycznia 2013 r. została podpisana umowa w sprawie rozpoczęcia realizacji programu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Dzięki temu w II kwartale br. Ministerstwo Środowiska planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – to główne cele programu. Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków (planuje się przeprowadzenie jednego naboru). Na wsparcie finansowe projektów przewidziane jest ponad 67 000 000 euro. Każdy z nich może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 170 000 euro do 3 000 000 euro (maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych).

Inwestycje mogą dotyczyć jedynie budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie m.in. przeznaczone na ich:

  • termomodernizację,
  • modernizację węzłów cieplnych,
  • zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi, energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć: kolektory słoneczne, układy fotowoltaiczne, instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), pompy ciepła, instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, kotły na biomasę, małe turbiny wiatrowe oraz rekuperację ciepła.

Umowa została podpisana między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Darczyńcami (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Otwiera to drogę do zawarcia kolejnych porozumień pomiędzy MRR i Ministerstwem Środowiska, a następnie MŚ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowić one będą formalną podstawę umożliwiającą ogłoszenie otwartego naboru wniosków.

Źródło
Ministerstwo Środowiska

http://mos.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: energii; źródeł; dofinansowanie; ciepła; odnawialnych; będzie; ministerstwem; instalacje; wniosków; Środowiska; naboru; wkrótce; będą; wykorzystania; funduszy; środków; ubiega;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »