Pomoc w spłacie zadłużenia

Aktualności Rolnicze

Od dzisiaj, tj. 14 stycznia 2021 roku, do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3). Pożyczki na spłatę zadłużenia mogą być udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r. O pomoc w formie oprocentowanej pożyczki może ubiegać się [więcej...]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Aktualności Rolnicze

Proszę o przedstawienie Państwa uwag adres e-mail bialystok@pirol.pl w terminie do 19 stycznia 2021 r. 3_2021-PROJEKT_11012021_uzg-DPPobierz 3_2021-uzasadnienie_11.01.2021Pobierz   Źródło Podlaska Izba Rolnicza http://pirol.pl [więcej...]

Prawie 39 tysięcy wniosków o dofinansowanie zakupu komputerów

Aktualności Rolnicze

  30 grudnia 2020 roku ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników starających się o dofinansowanie zakupu komputerów dla swoich dzieci. W biurach powiatowych Agencji zarejestrowano ok. 39 tys. takich wniosków, a łączna kwota dofinansowania, o które wnioskowali rolnicy wyniosła ok. 58,4 mln złotych. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim - 6,23 tys.; [więcej...]

SAMORZĄD ROLNICZY WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICH

Aktualności Rolnicze

W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na podstawie nadesłanych wniosków samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie [więcej...]

12 STY 2021 Problem szkód łowieckich narasta

Aktualności Rolnicze

Mimo nowelizacji przepisów, wciąż jest problem z rzetelnym szacowaniem szkód oraz terminową wypłatą odszkodowań rolnikom. Gminy nie były bowiem przygotowane technicznie ani organizacyjnie do realizacji nowych zadań – to główne wnioski po kontroli przeprowadzonej przez NIK. Izba wnioskuje o zmiany w Prawie łowieckim i uregulowanie sposobu ustalania i dokumentowania wysokości odszkodowania w przypadku zawierania [więcej...]

Artykuł o Tematyce EkologicznejPoddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Aktualności Rolnicze

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ” Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »