Nowy formularz dla podmiotów skupujących mleko

Aktualności Rolnicze

KOWR informuje, że od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0. W formularzu tym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła, podmioty deklarować będą Dyrektorowi OT KOWR (właściwemu ze względu [więcej...]

Wystąpienie WIR do MRiRW w sprawie wsparcia dla producentów trzody chlewnej

Aktualności Rolnicze

Wielkopolska Izba Rolnicza od samego początku wnioskowała o wsparcie dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym i pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Rolnictwa w zakresie utworzenia podstawy prawnej oraz uruchomienia naboru wniosków w ramach w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie [więcej...]

Komisarz UE ds. Rolnictwa w sprawie interwencji na rynku mięsa drobiowego i wieprzowego

Aktualności Rolnicze

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24.11.2020 r. w sprawie uruchomienia działań interwencyjnych na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego, Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski informuje co następuje: "Pragnę podziękować za Pańskie pismo z dnia 24 listopada 2020 r., w którym wyraża Pan obawy w związku z sytuacją na polskim rynku wieprzowiny i mięsa drobiowego. Zwraca się Pan również do Komisji z wnioskiem o interwencję [więcej...]

Odpowiedź MRiRW na interpelację poselską w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

Aktualności Rolnicze

Rada Powiatowa WIR w Lesznie otrzymała od posła Jana Dziedziczaka pismo z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa na jego interpelację w sprawie obawy o spadek znaczenia produkcji trzody chlewnej w Wielkopolsce. Ministerstwo przesłało następujące odpowiedzi na wskazane w interpelacji problemy. Zabezpieczenie środków na rekompensaty utraconych dochodów dla hodowców świń w wyznaczonych [więcej...]

Jak wygląda sytuacja eksportu polskiego drobiu do Arabii Saudyjskiej?

Aktualności Rolnicze

Spotkanie w formie wideokonferencji strony polskiej z władzami weterynaryjnymi  Królestwa Arabii Saudyjskiej odbyło się. 12 stycznia 2021 roku. W spotkaniu wziął udział Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, przy wsparciu swoich Zastępców, Mirosława Welza i Katarzyny Piskorz, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Jolanty Orlińskiej-Krupy, pracowników Biura Zdrowia [więcej...]

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Aktualności Rolnicze

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo. Ze względu na bardzo krótki czas między uzgodnieniem pakietu a [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »