shiuz__750 x 100 px_1

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych. Objęto nią 80 podmiotów produkujących wyroby z nadzieniem typu pierogi, pyzy, kartacze, knedle oraz zapiekanki, pizze i kanapki.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 85 partii. Z uwagi niezgodny z deklaracją smak i zapach, obecność niedeklarowanego składnika oraz wady ciasta zakwestionowano 3 partie (3,5%).

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 115 partiach, z czego 32 zakwestionowano (27,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej lub zawyżonej zawartości tłuszczu, soli i białka, zaniżonej zawartości nadzienia oraz obecności niezadeklarowanych składników.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 184 partii, z czego w 67 stwierdzono nieprawidłowości (36,4%). Dotyczyły one m.in.:
- podania nazwy nieadekwatnej do składu produktu (np. „pierogi z mięsem” dla wyrobu zawierającego m.in. pieczarki);
- podania nieprawidłowych lub niepełnych nazw składników;
- braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców lub podanie składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym;
- podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy;
- braku podania informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie i grafice (np. kapusty w „pierogach z mięsem i kapustą”) lub podanie niezgodnie z prawdą informacji w tym zakresie;
- stosowania wyrażeń lub grafiki nawiązujących do domowej, wiejskiej lub tradycyjnej produkcji przy używaniu dodatków i zautomatyzowanej produkcji;
- braku lub podania błędnych danych identyfikacyjnych producenta.

 

 

 Źródło
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: podania; zawartości; jakości; handlowej; handlowa; jakość; składników; informacji; nieprawidłowości; dotyczyły; zaniżonej; podanie; zakwestionowano; składnika; garmażeryjnych; wyrob;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »