shiuz__750 x 100 px_1

Jakość handlowa przetworów warzywnych

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych (kiszonek, marynat, warzyw konserwowych i chrzanu). Objęto nią 64 podmioty (w tym 5 prowadzących działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego).

Trzy słoiki: od lewej w pierwszym i drugim słoiku kiszone pomidory, w trzecim słoiki kiszone ogórki.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 107 partii. Z uwagi na niewłaściwy smak i obecność ciała obcego zakwestionowano 2 partie (1,9%).

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 133 partiach, z czego 13 zakwestionowano (9,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z deklaracją masy netto po odcieku, ilościowej zawartości składnika charakterystycznego, zawartości soli i ekstraktu, a także obecności zanieczyszczeń organicznych.

Oznakowanie
Oznakowanie sprawdzono w przypadku 154 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (35,7%). Dotyczyły one m.in.:

  • Użycia nazwy wyrobu gotowego nieadekwatnej do jego składu.
  • Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców.
  • Podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy.
  • Braku informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie lub podania jej niezgodnie z prawdą.
  • Braku informacji o zastosowanej metodzie utrwalania.
  • Użycia określenia „tradycyjny” przy stosowaniu dodatków.
  • Wskazania niezgodnego z prawdą pochodzenia produktu.
  • Podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej.
  • Nieczytelnego oznakowania (w tym zastosowania zbyt małej czcionki).

 

Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
https://www.gov.pl/web/ijhars

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: warzywnych; informacji; jakości; handlowej; zawartości; jakość; składników; niezgodnie; fizykochemiczne; sprawdzono; nieprawidłowości; dotyczyły; ilościowej; zakwestionowano; składnik;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »