Nowe wymagania dotyczące znakowania mięsa mielonego wynikające z Rozporządzenia nr 1169/2011

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. stosuje się część B załącznika VI w/w Rozporządzenia.

Etykieta mięsa mielonego od dnia 1 stycznia br. powinna zawierać następujące wyrażenia: „zawartość procentowa tłuszczu poniżej ” oraz „stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej …”.

Dodatkowo we wspomnianym załączniku podano cztery kategorie mięsa mielonego ustalone na podstawie zawartości tłuszczu oraz stosunku kolagenu do białka mięsa, tj,:

–        chude mięso mielone,

–        mielona czysta wołowina,

–        mięso mielone zawierające wieprzowinę,

–        mięso mielone innego gatunku.

Pragniemy nadmienić, że konstruując etykietę mięsa mielonego na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1169/2011 należy uwzględnić również wymagania:

– Dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. U. L 109 z 6.5.2000, str. 29—42, z późn. zm.)

– Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, str. 55—205, z późn. zm.).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18—63, z późn. zm.)

Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: mięsa; rozporządzenia; 1169/2011; mięso; parlamentu; europejskiego; późn.; dotyczące; kolagenu; poniżej; białka; podstawie; żywności; tłuszczu; wymagania;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »