Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu

W dniu 6 października b.r. odbyło się kolejne już posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli pochodzących z różnych organizacji społecznych, samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W pierwszym punkcie spotkania przedstawiono projekt uchwały w/w Komisji w sprawie wystąpienia z wnioskiem do właściwego ministra w celu rozszerzenia regulacji związanej z myciem pojazdów i sprzętu w myjni wyposażonej w oczyszczalnię ścieków lub w osadniku do neutralizacji powstałych ścieków po środkach ochrony roślin. Odniesiono się przy tym do jednej z przystępnych pod względem kosztów inwestycyjnych metody bioremediacji, której formą jest stanowisko najazdowe typu BIOBED. W uzasadnieniu do uchwały Komisja ds. BHP podała, że w oparciu o przeprowadzone kontrole w sektorze rolnictwa w okresie kilkunastu lat od ukazania się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie bhp przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych, inspektorzy pracy stwierdzili brak respektowania postanowień w/w rozporządzenia w części dotyczącej mycia pojazdów lub sprzętu użytkowego skażonego środkami ochrony roślin. Odnotowywano brak stanowiska wyposażonego w oczyszczalnię ścieków lub osadnik do neutralizacji powstałych ścieków. Nie spełnianie tego wymagania wynikało z braku możliwości sfinansowania przez gospodarstwo tego typu inwestycji. Odniesienie się do stanowiska BIOBED w uchwale uzasadniono uniwersalnością zastosowania tego rozwiązania. BIOBED można bowiem wykorzystać w gospodarstwie każdej wielkości. Do innych jego zalet należy, m.in. możliwości wykonywania prac we własnym zakresie, braku konieczności jego stałej obsługi i konserwacji oraz brak niebezpiecznych odpadów.

Orientacyjny koszt budowy stanowiska do neutralizacji środków ochrony roślin w gospodarstwie wynosi od 3 do 10 tysięcy złotych, gdzie najdroższa opcja zawiera wszelkie możliwe udogodnienia dla rolnika. Obecnie w Polsce takie stanowiska są spotykane głównie w gospodarstwach demonstracyjnych. Powszechne ich stosowanie odbyłoby się z korzyścią nie tylko dla indywidualnych producentów rolnych, ale także dla ogółu obywateli ze względu na obniżenie poziomu skażenia środowiska naturalnego.

W dalszej części spotkania zaprezentowano zakres prac podejmowanych przez KRUS w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Wskazano na obecną tendencję spadkową rejestrowanych wypadków przy pracy rolniczej. Nie mniej jednak z przytoczonych podczas posiedzenia statystyk, wynikało że w skali kraju liczba wypadków rolników podczas wykonywania prac w polu i w obrębie gospodarstwa jest wciąż bardzo wysoka i kształtuje się na poziomie kilkunastu tysięcy rocznie. Prezentowane dane, co też istotne nie uwzględniały wypadków, które miały miejsce, a które nie zostały rejestrowane przez KRUS jako wypadki powstałe podczas wykonywania pracy rolniczej ze względu na stwierdzenie rażącego niedbalstwa, spożycia alkoholu lub umyślności w działaniu.

Zaprezentowano również wybrane, konkretne, bardzo przykre wypadki, do jakich doszło podczas wykonywania prac rolniczych. Wspólnie sformułowano wniosek, że każdy w takim samym stopniu zobowiązany jest do dbania o swoje bezpieczeństwo, jak również bezpieczeństwo członków swoich rodzin czy zatrudnianych pracowników. Wypadki zdarzają się w każdej grupie wiekowej oraz w gospodarstwach różnej wielkości i różnym profilu działalności. Stosowanie nowoczesnych technologii nie daje żadnej gwarancji uniknięcia wypadku. Mają one miejsce zarówno w gospodarstwach niedoinwestowanych, jak również takich, w których występują nowoczesne maszyny i urządzenia. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku przez rolników jest absolutną podstawą uniknięcia przykrego zdarzenia.

Wielkopolska Izba Rolnicza zachęca wszystkich rolników do regularnego odwiedzania strony internetowej KRUS www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o podejmowanych przez tę instytucję aktualnych działaniach prewencyjnych.

BW WIR

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: stanowiska; wykonywania; podczas; komisji; ochrony; ścieków; posiedzenie; rolników; rolnictwie; indywidualnym; również; gospodarstwach; roślin.; uniknięcia; spr;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »