Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu

W dniu 14 czerwca b.r. odbyło się kolejne już posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli pochodzących z różnych organizacji społecznych, samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Z uwagi na zbliżającą się kampanię żniwną na spotkaniu omówione zostały propozycje przedsięwzięć na rzecz ograniczenia zagrożeń przy pracy w gospodarstwie w okresie letnim. Zaprezentowano stosowne materiały oraz wskazano drogi jakimi będą one rozpowszechniane.

Po raz kolejny szczególny akcent położony został na zagadnienie ochrony dzieci przed zagrożeniami występującymi na wsi.

W apelu KRUS czytamy: „Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujcie im miejsce do zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie czy w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach publicznych”, dalej możemy również przeczytać, że „W rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonywania oprysków, obsługi dużych zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu”.

otocz dzieci

 

Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się do wszystkich rolników z apelem o poświęcenie kilkunastu minut na zapoznanie się z listą kontrolną, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci na wsi oraz z wykazem czynności szczególne niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia, zamieszczonych poniżej.

Bezpieczeństwo dzieci na wsi – lista kontrolna

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia

Na spotkaniu zwrócono również uwagę na jeszcze jeden bardzo powszechny problem występujący na polskiej wsi, polegający na stosowaniu przez rolników niewłaściwego ubioru podczas stosowania oprysków środkami ochrony roślin. Wskazano, że zdarzają się nierzadko przypadki wyruszania na pole w klapkach, bez masek ochronnych czy odzieży odsłaniającej znaczne partie ciała.

Omówiono także sposoby właściwego oczyszczania opryskiwacza po zabiegu środków ochrony roślin: na polu oraz w gospodarstwie. Podkreślono znaczenie wykonywania tej czynności przez rolników. Niewłaściwe wymycie zbiornika opryskiwacza powoduje tworzenie się w nim osadu, który ulega rozpuszczeniu podczas kontaktu z cieczą roboczą, sporządzoną do wykonania zabiegu na innym polu, pod inną uprawę, która w efekcie może zostać skażona substancjami pochodzącymi z osadu po poprzednio użytym środku. Zdarzały się w praktyce przypadki, że rolnicy zaręczali iż nie stosowali środków niedozwolonych dla danej uprawy, analiza laboratoryjna wykazywała jednak ich użycie. Powodem takiego stanu rzeczy było właśnie niedostateczne umycie opryskiwacza. Właściwe wykonywanie tej czynności jest zatem istotne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa żywności.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały dwa przykładowe stanowiska do mycia opryskiwaczy, lokalizowane na terenie gospodarstw:

  • stanowisko BIOBED do bioremediacji płynnych pozostałości powstających po zabiegach ochrony roślin
  • stanowisko typu Heliosec oparte na odparowywaniu wody w systemach dehydratacji.

 

Opracowała: Anna Czerwińska

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

otocz dzieci
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ochrony; dzieci; dzieciom; czynności; indywidualnym; związanych; również; komisji; rolnictwie; podczas; posiedzenie; bezpieczeństwa; środkami; substancjami; opryskiwacza; rolni;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »