Zakończenie realizacji projektu: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło 30 listopada 2015 roku realizację projektu „Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych” w ramach umowy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa ( NR KSOW/K1/9/2015).

Realizacja projektu polegała na upowszechnieniu innowacyjnego prowadzenia systemu wędzenia i obróbki termicznej – dopiekania wyrobów mięsnych z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych wędzarń. Połączenie rozwiązań konstrukcyjnych i kontrola procesu obróbki umożliwia uzyskanie wyrobów wędzonych o jakości akceptowalnej przez dotychczasowych konsumentów, przy utrzymaniu wymaganych prawem obniżonych norm zawartości WWA.

 

Głównym celem projektu było przekazanie uczestnikom  szkoleń i warsztatów praktycznych informacji  dotyczących problemu nieprzekraczania  limitów zawartości benzo(a)pirenu i sumy czterech WWA (benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluroantenu i chryzenu) w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.

Zakres wiedzy  i praktycznych umiejętności (sterownie procesem wędzenia i dopiekania) przekazany podczas szkoleń i warsztatów umożliwia dostosowanie się zakładów prowadzących przetwórstwo mięsa do nowych norm w odniesieniu do WWA, które będą obowiązywały producentów po 31 sierpnia 2017 r. na terytorium Polski. Ponadto wdrożenie w małych przetwórniach rozwiązań praktycznych zapewnia poprawę jakości żywności wprowadzanej do obrotu na rynek krajowy przez lokalnych producentów a tym samym przyczynia się do poprawy  organizacji łańcucha żywnościowego na poziomie krajowym.
W ramach projektu została opracowana przez prof. dr hab. Zbigniewa Dolatowskiego a przez CDR O/Radom wydana broszura pt. „Tradycyjne wędzenie wyrobów mięsnych” w nakładzie 500 egzemplarzy. Została ona przekazana wszystkim uczestnikom szkoleń i warsztatów.
Zostały przeprowadzone dwa rodzaje szkoleń: dwudniowe z warsztatami oraz jednodniowe z prezentacją wyników wędzenia.
W CDR O/Radom z wykorzystaniem „małej masarni” wchodzącej w skład Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa przeprowadzone zostały cztery dwudniowe szkolenia połączone z warsztatami praktycznymi pt. „Proces wędzenia, z zastosowaniem różnych parametrów i rejestracją temperatur - przebieg wędzenia i obróbki termicznej”. Odbyły się one od  3 do 17  listopada i wzięło w nich udział 79 uczestników.

Po każdym szkoleniu  z wytworzonych przez uczestników wędlin pobrano po cztery próbki do badań, dwie próbki wędlin wędzone wg parametrów uczestników szkoleń, dwie wg zalecanych przez prowadzących warsztaty. Razem przekazano do PIWet w Puławach 16 próbek do badań. Faktury za przeprowadzone badania w załączeniu.

Na następnym etapie projektu zorganizowano i przeprowadzono pięć szkoleń jednodniowych pn. „Ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego w zależności od parametrów procesu wędzenia” w województwach: warmińsko – mazurskim, podlaskim podkarpackim, mazowieckim i świętokrzyskim.  Razem w szkoleniach tych uczestniczyło 137 osób.

Ogółem w szkoleniach i warsztatach wzięło udział 216 osób.

Podsumowując realizację projektu można stwierdzić, że zdecydowana większość uczestników szkoleń jest przekonana do możliwości spełnienia norm zawartości poziomu WWA przy zastosowaniu i rygorystycznym przestrzeganiu parametrów proponowanego procesu obróbki wędlin – temperatur wędzenia i dopiekania. Oprócz reżimu temperaturowego duże znaczenie ma także dobór i jakość drewna do obróbki cieplnej i wędzenia (drewno sezonowane o wilgotności do 20% i okorowane). Można więc uznać, że cele projektu zostały w pełni zrealizowane.

Informacje o przebiegu szkoleń, zdjęcia, schematy rozwiązań, wyniki badań będą zamieszczenie na administrowanej przez CDR O/Radom stronie internetowej. Dostęp do strony internetowej oraz  zamieszczonych na niej informacji jest i będzie bezpłatny. Adres strony Internetowej: http://cpsz.cdr.gov.pl/.

 

logo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt „Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
– ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych”
opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

logo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: projektu; mięsnych; obróbki; dopuszczalnych; wędzenia; szkoleń; przekroczenia; ; ryzyka; parametrów; ramach; przeprowadzone; centrum; limitów; w;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »