Konferencje, spotkania, rozmowy podczas targów „Grüne Woche”

Konferencje, spotkania, rozmowy podczas targów „Grüne Woche” Polska jest jednym z największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Polska żywności jest rozpoznawalną marką nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ten sektor wykazuje cały czas tendencję wzrostową - powiedział dziś minister Stanisław Kalemba, rozpoczynając konferencję prasową zorganizowaną na targach „Grüne Woche”.

Zapewnił też, że w zakresie żywności mamy duży potencjał produkcyjny. Jesteśmy drugim na świecie i pierwszym w Unii Europejskiej producentem jabłek. Zajmujemy trzecie, po Chinach i USA, miejsce w światowej produkcji pieczarek, a pierwsze w unijnej. W produkcji drobiu uplasowaliśmy się na trzecim miejscu w Europie, a do pozostałych unijnych krajów eksportujemy ponad 30% tej produkcji - zaznaczył minister Kalemba.

Podkreślił również, że polski handel rolno-spożywczy koncentruje się od wielu lat przede wszystkim na rynku europejskim. W strukturze eksportu dominują kraje Unii Europejskiej. Od wielu lat głównym partnerem handlowym Polski jest Republika Federalna Niemiec. W 2012 roku sprzedaż artykułów rolno-spożywczych do tego kraju przekroczyła 3 mld EUR. Na rynek niemiecki najwięcej sprzedajemy: mięsa drobiowego, soków owocowych, ryb, wyrobów cukierniczych oraz mleczarskich.

W międzynarodowej wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi w ubiegłym roku wyniki Polski były rekordowe. Dane za dziesięć miesięcy 2012 roku pokazują, że sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze za sumę 14,212 mln euro. Natomiast dodatnie saldo obrotów za dziesięć miesięcy ubiegłego roku wyniosło 3,2 mln euro, podczas gdy za cały 2011 rok wyniosło 2,6 mln euro. To pokazuje, że tendencje wzrostowe utrzymują się, a rolnictwo w Polsce jest niezwykle ważnym działem gospodarki – powiedział minister.

W tym roku Zielony Tydzień ukierunkowany jest na prezentowanie produktów o charakterze regionalnym i lokalnym. Na stoiskach polskich wystawców ich nie brakuje. Są tu wędliny, sery, jabłka i wypieki wpisane na prowadzoną przez ministerstwo rolnictwa Listę Produktów Tradycyjnych. Już 36 polskich produktów znajduje się w rejestrze produktów chronionych przez Komisję Europejską - podkreślił minister. Zaznaczył też, że promowane na ministerialnym stoisku polskie produkty mają wysoką jakoś, której zapewnieniem jest znak Programu „Poznaj Dobrą Żywność”. Znak ten przyznawany jest tylko wyrobom, które spełniają najwyższe kryteria jakościowe. Do tej pory uzyskało go 456 produktów, pochodzących z prawie 100. firm – zaznaczył szef resortu.

Nawiązując do debaty o przyszłości WPR minister Kalemba zapewnił, że Polska bardzo dobrze wykorzystuje unijne środki. Wspierane z krajowego budżetu służą zarówno rozwojowi rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. W Polsce płatności bezpośrednie za 2012 rok wyniosły 240 EUR/ha, w tym z unijnego budżetu 215 EUR, a 25 z krajowego. Walczymy o to, aby w nowej perspektywie finansowej płatności były sprawiedliwe i nie niższe, niż średnia unijna. W 2014 r. np. na poziomie 240. EUR, a za 2-3 lata 260. EUR/ha. Ważne jest dla nas także utrzymanie wsparcia w II filarze, na rozwój wsi oraz pomocy krajowej – powiedział minister podkreślając, że ministrowie, z którymi rozmawiał w Berlinie rozumieją nasze stanowisko.

W drugim, targowym dniu minister Kalemba przeprowadził szereg ważnych rozmów bilateralnych. Rano spotkał się z ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Wasiljewiczem Fiodorowem. Obaj ministrowie ocenili, że dobrze rozwija się współpraca w zakresie fitosanitarnym i weterynaryjnym. Mówiono m.in. o zapewnieniu możliwości eksportu z Polski do FR materiału szkółkarskiego .

Rynek rosyjski jest dla nas bardzo ważny. Do Rosji sprzedajemy np. już ponad 500 tys. ton jabłek. Są one tam rozpoznawane – powiedział dziennikarzom minister Kalemba i dodał, że rosyjski minister stwierdził, że promocja polskich jabłek nie jest już w Rosji potrzebna, ponieważ mają wysoką jakość i są poszukiwane przez konsumentów.

Podczas spotkania z bawarskim ministrem wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa Helmutem Brunnerem omawiano możliwość współpracy na poziomie eksperckim w zakresie wybranych elementów reformy WPR. Mówiono o wymianie doświadczeń w zakresie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego i w dziedzinie agroturystyki.

Ważne były także rozmowy z ministrem rolnictwa Czarnogóry Petarem Ivanovićem, podczas których omówiono możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie nauki i doradztwa rolniczego. Minister Czarnogóry poprosił również o wsparcie dążeń akcesyjnych jego kraju.

Jak co roku, w czasie berlińskiego Zielonego Tygodnia Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów zorganizowało Światowe Forum dla Wyżywienia i Rolnictwa — GFFA 2013. W tym roku odbywało się ono pod hasłem „Odpowiedzialne inwestycje w wyżywienie i rolnictwo – kluczowy czynnik zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich”.

W ostatnich latach, na świecie liczba inwestycji w sektorze rolnictwa, w porównaniu do innych sektorów gospodarki, spadła. Tendencji tej towarzyszyło obniżenie poziomu świadomości społeczeństwa na temat znaczenia sektora rolnego dla rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wartości procentowe wydatków na pomoc rozwojową w tym sektorze także spadły.

Uczestniczący w obradach minister Stanisława Kalemba uważa, że liberalizacja handlu, uczciwa konkurencja oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności w ramach UE zwiększa nasze bezpieczeństwo żywnościowe i przyczynia się do zmniejszania głodu na świecie.

Bezpieczeństwo żywnościowe świata staje się wielkim wyzwaniem stojącym przed nami. Określa go nie tylko około 1-miliardowa rzesza głodujących, ale przede wszystkim szybko rosnący popyt na żywność, którego zaspokojenie wymaga zwiększenia produkcji rolniczej o około 50% do 2030 roku oraz o około 70% do 2050 r. – podkreślił minister.

Zaznaczył również, że liberalizacja handlu wyzwala konkurencyjność, ale niesie zagrożenia związane z ekologicznymi i społecznymi skutkami alokacji produkcji rolniczej.

W mojej ocenie, dla efektywnego sprostania wyzwaniom współczesności oraz godzenia rozbieżnych celów Wspólna Polityka Rolna wymaga głębokich zmian. Wzrost bezpieczeństwa żywnościowego można osiągnąć, jeżeli zostanie odwrócony trend uzależnienia od globalnego systemu żywnościowego na rzecz skierowania sił i środków ku lokalnym rynkom. Zmiana kierunku w stronę rozwoju rynków lokalnych oznacza również odbudowę równowagi między handlem, a lokalną produkcją oraz świadomość, że oprócz ceny produktu ważne jest środowisko, zdrowie ludzkie i poczucie wspólnoty – powiedział minister Kalemba.

Dyskusje przybyłych na Forum 87 ministrów rolnictwa z krajów całego świata były ukierunkowane na rolę jaką prywatne, publiczne lub wspólne inwestycje odgrywają w łańcuchu wartości dodanej w krajach rozwijających się i w krajach o gospodarkach wschodzących oraz w jaki sposób można uruchomić dodatkowy kapitał. Rozmawiano także o tym, jak można ułatwić dostęp producentów rolnych, uwzględniając drobnych producentów rolnych, do kapitału i jakie modele inwestycyjne są odpowiednie do osiągnięcia tego celu. Omawiano warunki, które należy stworzyć w odniesieniu do inwestycji, aby zapewnić promowanie przez nie zrównoważonego rozwoju sektora i uniknąć negatywnych oddziaływań.

Konferencja prasowa - prezentacja (.pdf 1,47 MB)

Galeria zdjęć:

125ml milk

Konferencje spotkania rozmowy podczas targow Gruene Woche width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: minister; rolnictwa; ; zakresie; produkcji; rozwoju; powiedział; żywności; także; podczas; produktów; polski; polskich; zaznaczył; bezpieczeństwa; ministrem; żywnościowe;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »