Rusza nowa kampania edukacyjna PSOR „W ochronie koniecznej”

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczyna kampanię edukacyjną na temat stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności. Wokół środków ochrony roślin narosło wiele mitów i fałszywych przekonao. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będzie je obalad, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi wiedzę:

  • Czy możliwa jest produkcja żywności bez chemii?
  • Czy środki ochrony roślin są bezpieczne dla ludzi i środowiska?
  • Czy lepiej kupowad owoce i warzywa na bazarze czy w supermarkecie?

LOGO COLORPolskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „W ochronie koniecznej”. Celem kampanii jest informowanie społeczeostwa o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosowane są środki ochrony roślin. Prowadzone działania mają uświadamiad wszystkim konsumentom owoców i warzyw oraz produktów pochodzenia roślinnego, że środki ochrony roślin są nieodzowne w pracy rolnika, a produkcja rolna z ich wykluczeniem jest niewystarczająca, aby zapewnid żywnośd o dobrej jakości w przystępnych cenach. W ramach kampanii Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin bedzie promowad zdrową i bezpieczną produkcję rolną oraz propagowad wiedzę dotyczącą żywności i środków ochrony roślin. Realizowane działania będą skierowane do całego społeczeostwa. W ramach programu będą wykorzystywane zarówno media tradycyjne, jak i kanały społecznościowe.


„Środki ochrony roślin to substancje używane w rolnictwie zarówno konwencjonalnym, jak i ekologicznym. Rolnicy korzystają z nich, gdy plony potrzebują ochrony, to swoiste leki dla roślin. Lekarstwa są bezpieczne dla ludzi, o ile przyjmujemy je w odpowiednich sytuacjach i dawkach. Tak samo środki ochrony roślin nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi czy zwierząt, jeśli są stosowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej” – mówi Marcin Mucha, dyrektor PSOR. „W naszych działaniach będziemy obalad mity i półprawdy, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi, wiedzę. Liczymy, że Polacy


pokochają polskie owoce i warzywa, zaufają polskim rolnikom i będą często sięgad po ich produkty” – kontynuuje Marcin Mucha. Skąd się biorą warzywa i owoce? Zanim warzywa i owoce pojawią się na naszych stołach, trzeba umożliwid im wzrost, najlepiej w środowisku wolnym od chwastów, szkodników i chorób powodowanych przez grzyby, bakterie czy wirusy. Brak odpowiedniej ochrony szybko spowodowałby osłabienie, uszkodzenie i zainfekowanie roślin i spadek ich walorów konsumpcyjnych i zdrowotnych (np. ze względu na niebezpieczne dla zdrowia mikotoksyny). Środki ochrony roślin, zgodnie z zasadą „obrony koniecznej”, stosowane są jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne, a więc gdy zabiegi niechemiczne nie przyniosły rezultatu. Jest to tak zwana integrowana ochrona roślin. Stosowanie integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem ustawowym. Dzięki niej rolnicy w pełni wykorzystują wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działao zwalczających te organizmy. Ponadto, opiera się ona na naturalnym występowaniu organizmów pożytecznych, które np. żywią się szkodnikami roślin. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala zmniejszyd stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyd presję na środowisko naturalne oraz chronid bioróżnorodnośd środowiska rolniczegoi. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje zadania i projekty informacyjno-edukacyjne adresowane do użytkowników środków ochrony roślin. Projekty PSOR, podejmowane w imieniu producentów środków ochrony roślin dotyczą bezpieczeostwa użytkownika środków ochrony roślin przed, w trakcie i po ich stosowaniu a także odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami po tych środkach.


Więcej informacji o działalności PSOR można znaleźd na stronie www.psor.pl. Czym są środki ochrony roślin?
Łącząc najnowsze osiągnięcia nauki, techniki i technologii, środki ochrony roślin zabezpieczają uprawy i płody rolne przed licznymi szkodnikami, chwastami i chorobami, które mogą stanowid zagrożenie nie tylko dla ich jakości, lecz także dla bezpieczeostwa produktów żywnościowych, które z nich powstaną. Środki ochrony roślin są używane nie tylko w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, ale również w ogródkach przydomowych i działkowych. W Polsce kwestie dotyczące tych substancji reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 455). Branża środków ochrony roślin jest jedną z najbardziej regulowanych w Unii Europejskiej. Wprowadzenie środka ochrony roślin na rynek to około 10 lat pracy, ponad 180 różnego rodzaju badao i kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentacji. Nowy środek jest wprowadzany na rynek wyłącznie jeżeli jest bezpieczny dla rolnika, dla środowiska naturalnego, dla uprawy oraz dla konsumentów żywności wyprodukowanej z roślin chronionych danym produktem. Skomplikowana ocena ryzyka jest prowadzona na podstawie wielu niezależnych badao nad bezpieczeostwem preparatu. Warto dodad, że analiza kwestii bezpieczeostwa stanowi około 30% kosztów związanych z wprowadzaniem do sprzedaży nowej substancji aktywnej.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

125ml milk

LOGO COLOR
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ochrony; roślin; środków; roślin.; stowarzyszenie; polskie; środki; będą; żywności; warzywa; stosowane; które; ochronie; marcin; produktów; uprawy; rolnika;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »