Pozytywna ocena realizacji europejskiego programu Owoce w szkole

Komisja Europejska w 2009 r. powołała do życia program Owoce w szkole jako odpowiedź na obserwowany od kilku lat stały spadek spożycia owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Trend ten może nie tylko wpływać niekorzystnie na sytuację na rynku owoców i warzyw, ale przede wszystkim negatywnie oddziaływać na codzienną dietę Europejczyków, a w szczególności dzieci. Program Owoce w szkole ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.

Wyniki przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej niezależnej oceny programu w dwóch pierwszych latach szkolnych jego realizacji (2009/2010 – 2010/2011), potwierdziły jego pozytywne rezultaty i wykazały, iż:

  • skala programu w UE z roku na rok rośnie, w roku szkolnym 2010/2011 w UE uczestniczyło w nim 8,1 mln dzieci z 54 tys. szkół, które otrzymały ok. 43,7 tys. ton owoców i warzyw, tj. ok. 290 mln porcji,
  • program zainicjował intensywną współpracę pomiędzy sektorami rolnictwa, zdrowia i edukacji, która jest kluczowa dla jego powodzenia,
  • w większości państw uczestniczących w programie wykazano pozytywny wpływ programu na spożycie owoców i warzyw przez dzieci, utrzymanie się tych korzystnych zmian w kolejnych latach będzie przedmiotem badań w przyszłości,
  • aby osiągnąć trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci kluczowa jest realizacja przez szkoły atrakcyjnych działań edukacyjnych,
  • szczególnie istotne jest znaczenie programu w przypadku dzieci pochodzących ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny, o sukcesie realizacji programu decydują takie czynniki jak: bezpłatne udostępnianie owoców i warzyw, duża różnorodność produktów oferowanych dzieciom i udostępnianie ich co najmniej 3 razy w tygodniu oraz jak najdłuższy czas trwania programu w roku szkolnym.

Pozytywne wyniki oceny dotychczasowej realizacji programu Owoce w szkole z pewnością przyczynią się do jego dalszego rozwoju, w tym planowanego zwiększenia budżetu programu oraz stopnia współfinansowania ze strony UE, a także rozszerzenia działań finansowanych z budżetu programu o działania edukacyjne będące jego kluczowym elementem.

 

Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: programu; owoców; szkole; realizacji; dzieci; warzyw; ; program; warzyw; działań; żywieniowych; budżetu; pozytywna; nawyków; kluczowa; latach; europejskiego;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »