SAMORZĄD ROLNICZY WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICH

Aktualności Rolnicze

SAMORZĄD ROLNICZY WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICHW dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na podstawie nadesłanych wniosków samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie [więcej...]

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szacowania szkód i funkcjonowania KŁ

Aktualności Rolnicze

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szacowania szkód i funkcjonowania KŁ W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, mając na uwadze nadesłane wnioski samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie [więcej...]

5 STY 2021 Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP

Aktualności Rolnicze

5 STY 2021 Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSPW dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia [więcej...]

Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP

Aktualności Rolnicze

Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia [więcej...]

Spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii

Aktualności Rolnicze

Spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy WeterynariiW dniu 17 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie grupy roboczej Głównych Lekarz Weterynarii, w którym wziął udział dr Bogdan Konopka. Podczas spotkania omawiano następujące kwestie: projekt komentarzy UE do sprawozdań ze spotkań Komisji Specjalistycznych OIE, działania państw członkowskich w zakresie monitoringu SARS-COV-2 u norek, delegacja francuska przedstawiła francuski model platformy działań nadzoru epidemiologicznego. [więcej...]

Walne Zgromadzenie KRIR z udziałem Ministra Rolnictwa

Aktualności Rolnicze

Walne Zgromadzenie KRIR z udziałem Ministra RolnictwaW dniu 9 grudnia 2020 r. w Parzniewie odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto budżet na 2021 rok oraz stanowisko w sprawie ustawy o ochronie zwierząt do pobrania Zaproszenie delegatów KRIR do udziału w obradach przyjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Było to pierwsze spotkanie nowego Ministra Rolnictwa z organizacjami rolniczymi [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »