Kukiz’ 15 chce wstrzymania nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

  Klub Kukiz’15 zwrócił się do Marszałka Sejmu z prośbą o wszczęcie przez NIK kontroli w tak zwanych „ prywatnych schroniskach”. Posłowie podkreślają, że Najwyższa Izba Kontroli nie posiada materiałów porównawczych
dotyczących standardów sprawowania opieki nad zwierzętami przez organizacje , które utrzymują zwierzęta poza legalnymi schroniskami . NIK nie prowadził dotychczas kontroli w takich podmiotach. Procedowany projekt nowelizacji ustawy zakłada poważne zwiększenie uprawnień takich organizacji , których celem jest ochrona zwierząt.

„W tej chwili w Sejmie procedowana jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Bardzo emocjonalnie wszyscy podchodzą do tej ustawy .Nikt nie mówi jednak o meritum. Poza próbą zniszczenia branży futerkowej próbuje się przepchnąć uprawnienia dla organizacji społecznych, które mają się opiekować zwierzętami. Daje się im ogromne uprawnienia odbierania naszych domowych zwierząt, a zupełnie nie wiemy, jakie są standardy ochrony zwierząt prowadzone przez te organizacje .W chwili obecnej nie wiemy, czy w tych organizacjach prywatnych, te zwierzęta będą miały lepiej”- podkreślał na konferencji prasowej w Sejmie, poseł Jarosław Sachajko.

Przewodniczący sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi kategorycznie zaznaczył, że do czasu przeprowadzenia przez NIK kontroli, nie należy tej ustawy procedować .
„To jest druga moja prośba, aby wstrzymać prace nad tą ustawą, do czasu wyników takiej kontroli”- mówił Sachajko.

 

 


Szanowny Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku,

niniejszym zwracam się do Pana z prośbą o niezwłoczne wystąpienie do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie działań kontrolnych
w odniesieniu do organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, w zakresie standardów sprawowania faktycznej opieki nad zwierzętami oraz przestrzegania prawa, a w szczególności przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Jednocześnie uprzejmie proszę o wstrzymanie prac parlamentarnych nad poselskimi projektami ustaw z dnia 6 listopada oraz 20 listopada 2017 r. zakładającymi nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, do czasu uzyskania wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, które to wyniki są niezbędne dla podjęcia odpowiednich decyzji
w zakresie zmiany ustawy o ochronie zwierząt.

Uzasadnienie

Do Sejmu wniesione zostały dwa poselskie projekty ustaw zmieniające ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt:
1) projekt złożony w dniu 06 listopada 2017 r. przez grupę posłów PiS, wnioskodawców reprezentuje poseł Krzysztof Czabański;
2) projekt złożony w dniu 20 listopada 2017 r. przez grupę posłów PO i Nowoczesnej, wnioskodawców reprezentuje poseł Paweł Suski;
przy czym obydwa projekty :
zakładają duże zwiększenie uprawnień organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, poprzez przyznanie tym organizacjom prawa do odbioru zwierząt właścicielom lub opiekunom i powierzanie im zwierząt, przy równoczesnym braku obowiązku prowadzenia przez nie schronisk nadzorowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii.Obydwa projekty uzasadniają okoliczność przyznania właściwym organizacjom społecznym tak dużych uprawnień opierając się głównie na wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w schroniskach nadzorowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, która wykazała zastrzeżenia co do standardów opieki nad zwierzętami w tych schroniskach.Należy jednak zważyć, że na dzień dzisiejszy Najwyższa Izba Kontroli nie dysponuje materiałem porównawczym,
co do standardów sprawowania faktycznej opieki nad zwierzętami przez organizacje społeczne, które utrzymują zwierzęta poza nadzorowanymi schroniskami, ponieważ NIK nie prowadziła dotąd kontroli warunków bytowych zwierząt umieszczanych przez organizacje społeczne poza schroniskami nadzorowanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii. Brak jest zatem jakichkolwiek danych dotyczących warunków przetrzymywania zwierząt przez organizacje społeczne poza schroniskami, o odsetkach śmiertelności zwierząt pod opieka tych organizacji oraz o faktycznych wskaźnikach adopcji zwierząt.
Nie sposób zatem przekazywać organizacjom społecznym tak szerokich uprawnień wyłącznie w oparciu o krytykę legalnych schronisk, a także bez posiadania informacji odnośnie warunków, w których przetrzymywane są zwierzęta przez organizacje społeczne, które pozwoliłyby porównać standardy
i efektywność działań tych organizacji z działalnością schronisk.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
komentarz
@ Kukiz’ 15 ma speców
Boar | 2018-03-26 23:18:05 | IP: 83.31.142.*
Należy bardzo szybko dokonać depopulacji dzików i zastrzelić wszystkie dziki w Polsce – powiedział w audycji 24 Pytania Jarosław Sachajko, przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Kukiz’15. Odniósł się w ten sposób do walki z afrykańskim pomorem świń. Mądry?

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: kontroli; ustawy; ochronie; organizacje; zwierząt; organizacji; które; opieki; zwierzęta; zwierzętami; standardów; uprawnień; listopada; zwierząt; ; których; lekarzy; powiatow;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »