Kierownictwo MRiRW na posiedzeniu Sejmowej Komisji

Kierownictwo MRiRW na posiedzeniu Sejmowej Komisji O budżecie na rolnictwo i rozwój wsi w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, rozmawiano podczas dzisiejszej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na wagę tematu i zbliżający się finał negocjacji, na posiedzeniu wraz z ministrem Stanisławem Kalembą obecni byli wszyscy wiceministrowie resortu.

Kierownictwo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi przedstawiło członkom Komisji wyniki posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 7-8 lutego 2013 r. oraz marcowego posiedzenia Rady EU ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Tematem prezentowanych materiałów były również: stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 oraz wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– To bardzo ważny moment w unijnych negocjacjach budżetowych. Wszystko zmierza do tego, aby na posiedzeniu pod koniec czerwca Parlament Europejski przyjął rozstrzygnięcia dotyczące ram finansowych na lata 2014-2020, a w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej ustalenie budżetu obu filarów – mówił minister Kalemba podkreślając polski sukces negocjacyjny.

W wyniku tych prac i uzgodnień na szczeblu UE Polska będzie największym beneficjentem wśród wszystkich 27. państw. Wśród najważniejszych dla Polski postanowień wypracowanego kompromisu znalazły się zagadnienia związane z płatnościami bezpośrednimi, wsparciem rozwoju obszarów wiejskich, a także wspólnej organizacji rynków rolnych.

Towarzyszący ministrowi pozostali członkowie ścisłego Kierownictwa resortu omówili zagadnienia będące pod ich bezpośrednim nadzorem.

Wiceminister Zofia Szalczyk odnosząc się do założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 podkreśliła, że będzie on jednym, spójnym dokumentem z innymi programami korzystającymi z innych funduszy strategicznych. – Musi on mieścić się w granicach sześciu priorytetów i trzech celów strategicznych­ – dodała.

Podsekretarz stanu Krystyna Gurbiel przypomniała o wspólnych pracach MRiRW z ministerstwem rozwoju regionalnego. – Liczymy, że sektor rolny w znacznie szerszym zakresie będzie korzystał ze środków pochodzących z polityki spójności – powiedziała wiceminister.

– W zakresie interwencji na rynkach rolnych opowiadamy się, jako jeden z dziesięciu krajów, za zwiększeniem cen interwencyjnych – powiedział podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk referując działania podejmowane przez Polskę na forum UE w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przypomniał, że kolejnym bardzo ważnym elementem unijnej polityki jest Program Operacyjny Ryby. – Polityka w zakresie rybołówstwa będzie bardzo mocno zmodyfikowana w nowej perspektywie finansowej – poinformował.

Podsumowując wypracowane założenia WPR po 2013 roku radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska zwróciła uwagę, że na obecnym etapie istnieją jeszcze rozbieżności pomiędzy zapisami przedstawionymi przez Radę UE a Parlament Europejski.

– Resort rolnictwa podejmuje wszelkie działania, aby dla Polski zachowane zostały wszystkie najkorzystniejsze zapisy – podkreśliła wiceminister Krzyżanowska.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Kierownictwo MRiRW na posiedzeniu Sejmowej Komisji width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; rozwoju; rolnictwa; posiedzeniu; komisji; wspólnej; polityki; będzie; obszarów; bardzo; sejmowej; polski; zakresie; programu; zagadnienia; rynków; posiedzenia; organizac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »