Informacja o terminie składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych

Agencja Rynku Rolnego

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 3/2008 Z DNIA 17 GRUDNIA 2007 R. ORAZ ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE)
NR 501/2008 Z DNIA 5 CZERWCA 2008 R., z późn. zm.

zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych

Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań
z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach krajów trzecich, prezentując zalety
i cechy charakterystyczne produktu.

Produkty i tematy, które mogą być objęte działaniami skierowanymi na rynek wewnętrzny UE:

 • świeże owoce i warzywa,
 • przetworzone owoce i warzywa,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
 • oleje z nasion,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • świeże, schłodzone lub mrożone mięso, wyprodukowane zgodnie ze wspólnotowym lub krajowym systemem jakości,
 • oznakowanie jaj przeznaczonych do konsumpcji,
 • miód i produkty pszczelarskie,
 • wysokiej jakości wina (psr), wina stołowe ze wskazaniem regionu ich pochodzenia,
 • znak graficzny dla najbardziej odległych regionów ustanowiony w prawodawstwie rolnym,
 • produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) lub określeniami jakościowymi stosowanymi fakultatywnie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, s. 1),
 • rolnictwo ekologiczne, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91 oraz produkty rolnictwa ekologicznego zarejestrowane zgodnie z tym rozporządzeniem,
 • mięso baranie.

Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami na rynku krajów trzecich:

 • świeża, schłodzona lub mrożona wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów,
 • mięso drobiowe wysokiej jakości,
 • przetwory mleczne,
 • oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
 • wina stołowe posiadające oznaczenia geograficzne, wina gatunkowe produkowane
  w określonym regionie (psr),
 • napoje spirytusowe z oznaczeniem geograficznym lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie,
 • świeże i przetworzone owoce i warzywa,
 • przetwory ze zbóż i ryżu,
 • włókno lniane,
 • żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego,
 • produkty objęte systemami chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG), gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2092/91,
 • mięso baranie.

Lista krajów poza Unią Europejską, w których można prowadzić ww. działania:

A. Kraje

 • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • Australia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Chiny
 • Korea Południowa
 • Indie
 • Japonia
 • Kosowo
 • Czarnogóra
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Rosja
 • Serbia
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Ukraina
 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Gruzja
 • Kazachstan
 • Mołdawia
 • Uzbekistan

B. Obszary geograficzne

 • Ameryka Północna
 • Ameryka Łacińska
 • Azja Południowo - Wschodnia
 • Bliski Wschód
 • Afryka

Propozycje programu (wniosek o udzielenie wsparcia dla realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych na formularzu Wpi_f1, formularz zgłoszenia programów promocyjnych współfinansowanych przez UE oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać pocztą lub dostarczyć pod adres: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl

 

Ostateczny termin składania propozycji programów upływa
30 września 2013 roku, o godz. 16.00

 

UWAGA! TERMIN DOTYCZY ZARÓWNO PROPOZYCJI PROGRAMÓW SKIEROWANYCH NA RYNEK WEWNĘTRZNY UE, JAK I NA RYNEK KRAJÓW TRZECICH.

 

Za datę złożenia propozycji programu przyjmuje się datę jego wpływu do Agencji Rynku Rolnego. Propozycje programów otrzymane po terminie wyznaczonym na ich składanie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

Przed złożeniem propozycji programu należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie udostępnionymi na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz zarejestrować się
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji Żywności, tel. (+48 22) 661 71 11.

doc FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE

Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

doc
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: propozycji; programów; produkty; promocyjnych; zgodnie; krajów; programu; objęte; rozporządzeniem; składania; przetwory; chronionych; warzywa; ; mięso; informacyjnych; terminie; rol;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »