Dolistne dokarmianie kukurydzy

W przypadku uprawy kukurydzy uzyskanie dobrego jakościowo i wysokiego plonu determinowane jest właściwym odżywieniem i zaopatrzeniem roślin w wodę, szczególnie w fazie 4-10 liści. Jest to okres najintensywniejszego rozwoju. Później rośliny słabiej rosną, gdyż nie do końca rozwinięty system korzeniowy pobiera niedostateczne ilości wody i składników pokarmowych. Słaby wigor może także opóźnić kwitnienie i niekorzystnie oddziaływać na późniejszy plon kukurydzy.


Na początku wegetacji zagraża jej wiele czynników stresowych, które oddziałują negatywnie na zachodzące w roślinie procesy fizjologiczne. Są to: niskie temperatury, okresowe susze występujące ze zmiennym nasileniem oraz mniejsza odporność na choroby i szkodniki spowodowana niezbilansowanym odżywieniem. Aby zapobiegać tym ujemnym wpływom czynników zewnętrznych i w ten sposób zabezpieczyć rośliny przed stresem, niezbędne jest zastosowanie zbilansowanego nawożenia doglebowego, które zapewni plantacji optymalny start. Bardzo przydatne mogą się okazać preparaty zawierające w swym składzie bakterie azotowe, które wiążą azot. Takie działanie może zredukować nawet o połowę nakłady na nawożenie azotem. Stosowanie tego typu pożywek znacząco wpływa także na rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa ilość substancji organicznej w glebie.


Standardowym zabiegiem w uprawie kukurydzy jest dokarmianie dolistne. Istotne jest, aby oprysk ten stosowany był prewencyjnie, a nie interwencyjnie, gdyż większość niedoborów ma przebieg utajony. Często mamy do czynienia z ukrytym niedoborem, szczególnie mikroelementów – nie zawsze jest on możliwy do zaobserwowania. Konsekwencją tego są obniżki plonów. Nawożenie dolistne ma zagwarantować roślinom optymalne warunki i wszystkie składniki niezbędne do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu.


Kukurydza jest bardzo wrażliwa na niedobór magnezu, a rośliny mają duże zapotrzebowanie na ten składnik. Decyduje on o aktywności przebiegu procesu fotosyntezy. Większość magnezu jest pobierana w ciągu 6 tygodni w okresie od zwarcia rzędów do kwitnienia. Po wytworzeniu 6-8 liści i w okresie wiosennych chłodów uzupełnia się niedobory tego pierwiastka, zwiększając tym samym odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe.
Zastosowany do oprysku preparat powinien zawierać miedź, gdyż bierze ona udział w procesach enzymatycznych, między innymi w przemianach azotu w roślinie. Jej niedobór powoduje zmniejszone pobieranie azotu oraz większą łamliwość roślin. Dobre zaopatrzenie w ten pierwiastek uodparnia rośliny na choroby grzybowe i bakteryjne. W celu uzyskania satysfakcjonujących plonów niezbędne jest wniesienie tego składnika w formie dolistnej.


Również cynk odgrywa kluczową rolę w przemianie materii, bowiem także bierze udział w procesach enzymatycznych i syntezie białek. Zwiększa przez to odporność na suszę i choroby oraz efektywność nawożenia azotem. Nawożenie cynkiem umożliwia uzyskanie porównywalnych, a niekiedy nawet większych plonów przy niższym poziomie nawożenia azotem. Rośliny dobrze odżywione tym pierwiastkiem wytwarzają dłuższe kolby z większą ilością ziarniaków. Deficyt cynku przyczynia się do słabego rozwoju systemu korzeniowego, przez co rośliny nie mogą efektywnie pobierać składników pokarmowych z gleby. Jego niedobór w uprawie kukurydzy ujawnia się w postaci rozległych białych lub biało-żółtych pasów po obu stronach głównego nerwu liścia.


Kolejnym ważnym pierwiastkiem jest mangan. Jego rolą jest udział w procesach fotosyntezy, oddychania, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie białek. Niedobór tego pierwiastka objawia się w postaci podłużnych żółtawych plam na liściach, często już w fazie krzewienia, przechodzących później w kolor brązowawy. Dobre zaopatrzenie roślin w mangan zwiększa ich odporność na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.
Mikroelementy wspierają kluczowe reakcje metaboliczne i są głównym składnikiem wielu enzymów. Zapewniają lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.


Generalnie dokarmianie dolistne stosuje się w celu zwiększenia witalności roślin oraz zaopatrzenia w składniki pokarmowe w okresach wzmożonego zapotrzebowania. Zapewnia ono szybki rozwój roślinom – brak zahamowania wzrostu, zmniejszenie dawki azotu (lepsze wykorzystanie tego pierwiastka), zwiększoną odporność na choroby, przede wszystkim grzybowe – oszczędności wynikające z redukcji stosowanych fungicydów oraz odżywienie w przypadku uszkodzeń systemu korzeniowego lub liści (niwelowanie szkód po zabiegach herbicydowych).
Nawożenie dolistne kukurydzy powinno być podstawą osiągnięcia wysokich plonów o maksymalnej jakości. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów przeznaczonych do tego zabiegu. Warto wybrać taki, który zawiera w swym składzie optymalną dawkę wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rośliny składników. Przykładem takiej technologii może być nawożenie dolistne Akra, w którym łącznie stosuje się dwa produkty Akra Blatt i Akra Plus 9. Pierwszy z nich w swym składzie zawiera magnez, sód, żelazo, miedź, cynk, mangan, siarka, a składniki te występują w formie siarczanów. Z kolei drugi preparat zawiera magnez, sód, żelazo, miedź, cynk, mangan, siarka, krzem, molibden występujące w formie octanów. Taki system nawożenia dolistnego stanowi najbardziej efektywną formę odżywiania roślin.


Skuteczne nawożenie nalistne ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu plonu kukurydzy. W początkowym okresie jej wzrostu każdy dzień jest na wagę złota i należy zrobić wszystko, aby zapewnić roślinom optymalne warunki i wszystkie składniki niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Anna Rogowska

923ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

przeznaczonych wybrać zabiegu. choroby, zwiększoną głównym metaboliczne reakcje składnikiem enzymów. krzem, lepsze Zapewniają kluczowe wspierają Przykładem później przechodzących mangan atmosferyczne. molibden Mikroelementy pokarmowych. Generalnie siarczanów. zahamowania szybki bowiem wzrostu, zmniejszenie pierwiastka), (lepsze Zapewnia zapotrzebowania. zaopatrzenia witalności zwiększenia występują pokarmowe wzmożonego okresach octanów. między zewnętrznych wpływom ujemnym sposób zabezpieczyć zbilansowanego zastosowanie stresem, zapobiegać odżywieniem. zmiennym okresowe temperatury, nasileniem mniejsza niezbilansowanym spowodowana szkodniki doglebowego, zapewni zredukować działanie wiążą połowę nakłady znacząco pożywek Stosowanie azotowe, bakterie start. optymalny plantacji Bardzo przydatne zawierające preparaty okazać niskie fizjologiczne. Później rozwoju. najintensywniejszego słabiej rosną, korzeniowy rozwinięty końca liści. wodę, jakościowo dobrego uprawy wysokiego determinowane zaopatrzeniem odżywieniem właściwym pobiera niedostateczne stresowych, zagraża wegetacji oddziałują negatywnie procesy roślinie zachodzące początku kukurydzy. Na Słaby pokarmowych. ilości opóźnić kwitnienie późniejszy oddziaływać niekorzystnie wpływa ilość zwiększając pierwiastka, niedobory pogodowe. Zastosowany zawierać powinien oprysku uzupełnia chłodów tygodni ciągu pobierana zwarcia rzędów wiosennych wytworzeniu kwitnienia. enzymatycznych, innymi wniesienie satysfakcjonujących uzyskania składnika dolistnej. Również przemianie kluczową odgrywa bakteryjne. uodparnia powoduje roślinie. przemianach zmniejszone pobieranie pierwiastek roślin. łamliwość magnezu Większość przebieg niedoborów większość utajony. Często niedoborem, ukrytym czynienia interwencyjnie, prewencyjnie, glebie. Standardowym organicznej substancji zabiegiem dolistne. stosowany oprysk Istotne mikroelementów zawsze składnik. zapotrzebowanie magnezu, Decyduje aktywności fotosyntezy. procesu przebiegu wrażliwa bardzo Konsekwencją zaobserwowania. możliwy obniżki plonów. wzrostu. Kukurydza zagwarantować materii,

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »