Dodatkowe środki z PROW 2007-2013 na pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

prow.logo.jpgRolnicy, którzy ponieśli straty  mogą też skorzystać z pomocy udzielanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".  Działanie to zostało wprowadzone do PROW 2007-2013 w 2010 roku. O  pomoc z  tego działania mogą ubiegać się rolnicy, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych utracili powyżej 30%  średniej produkcji rolnej liczonej z trzech ostatnich lat i ponieśli starty w majątku trwałym o wartości co najmniej 10 tys. złotych.
 
 
 

W ramach takiego wsparcia ARiMR przeprowadziła w latach 2010-2012 pięć naborów wniosków o taką pomoc. Rolnicy złożyli w nich łącznie 6954 wnioski, w których ubiegali się o przyznanie im blisko 640 mln zł pomocy. Kolejność przyznawania pomocy ustalana była w oparciu o dwa kryteria - wysokość szkód w gospodarstwie oraz wielkość wnioskowanej przez rolnika pomocy. Dotychczas ARiMR zawarła umowy o przyznaniu pomocy z blisko 4,6 tys. rolników na kwotę nieco ponad 396 mln zł. Do tej pory na konta bankowe rolników, którzy zrealizowali zaplanowane inwestycje związane z przywróceniem produkcji rolniczej i je rozliczyli ARiMR przekazał prawie 218 mln zł.

Dotychczasowy limit środków dostępnych w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", który wynosi 100 mln euro nie pozwalał na sfinansowanie wszystkich wniosków o pomoc, złożonych we wszystkich  przeprowadzonych dotychczas pięciu naborach. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi podjęło starania w Unii Europejskiej o  przesunięcie na ten cel 30 milionów euro,  z innych działań PROW 2007-2013  30 mln euro. Te starania zakończyły się sukcesem i te  dodatkowe pieniądze pozwolą na udzielenie pomocy wszystkim, którzy już złożyli wnioski o wsparcie w dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach w latach 2010-2012, a także powinny wystarczyć dla tych, którzy, ponieśli straty w tym roku i będą dopiero ubiegali się o pomoc w ramach następnego naboru wniosków o udzielenie wsparcia. Dokładny termin składania wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", ogłoszony zostanie przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. na portalu internetowym Agencji.

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

prow logo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; produkcji; wyniku; rolnej; klęsk; wniosków; żywiołowych; wystąpienia; działań; którzy; 2007-2013; dodatkowe; potencjału; zniszczonego; dotychczas; odpowiednich; ponieśli; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »