shiuz__750 x 100 px_1

Co oznacza znak „Produkt polski” i kiedy można go stosować

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wpisując się w ogólnopolską kampanię informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Produkt polski” promującą produkty wytworzone z polskich surowców celem, której jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia „produkt polski” wśród producentów i konsumentów, przekazuje informację o nowych regulacjach dotyczących dobrowolnego znakowania żywności określeniem „Produkt polski”.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano do dobrowolnego zamieszczania w oznakowaniu środków spożywczych znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą spełniać określone wymagania tak więc są to:

  • produkty nieprzetworzone, których produkcja pierwotna (tj. produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie itp.) odbyła się na terytorium Polski. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego informację „Produkt polski” można umieścić w oznakowaniu produktu jeśli:
  • mięso zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż mięso (np. mleko, jaja) zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • produkty przetworzone (np. wyroby piekarskie, ciastkarskie, garmażeryjne, przetwory mięsne itd.), które zostały wyprodukowane na terytorium Polski
  • wyłącznie ze składników pochodzących z produkcji podstawowej (pierwotnej), która miała miejsce w Polsce
  • jeżeli do produkcji zastosowano składniki inne niż pochodzenia krajowego to łączna masa tych składników w chwili ich użycia nie może przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników, nie licząc masy wody użytej do produkcji.

Składników tych nie można zastąpić składnikami, odpowiednio, będącymi produktami podstawowymi lub pochodzącymi z takich produktów, których produkcja podstawowa odbyła się na terenie kraju.

 

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawiera art. 7b ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Oznakowanie produktów spełniających określone w ustawie wymagania jest możliwe poprzez podanie informacji „Produkt polski” bądź zamieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację, którego wzór określono w rozporządzeniu MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2148).

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: „produkt; polski”; terytorium; produkty; można; których; handlowej; informację; wymagania; produktów; jakości; pochodzenia; artykułów; rzeczypospolitej; oznacza; s;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »