shiuz__750 x 100 px_1

Badania próbek artykułów rolno – spożywczych pobranych w ramach urzędowych kontroli żywności

Zgodnie z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, próbki żywności pobrane w ramach urzędowej kontroli bada się w laboratoriach: Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Handlowej oraz – w uzasadnionych przypadkach – mogą być przeprowadzane, na zlecenie właściwego organu Inspekcji, przez inne, wyspecjalizowane w tym zakresie laboratoria. Ponadto, pobieranie próbek, ustalanie klas jakości handlowej lub sposobu produkcji określonych artykułów rolno – spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, poza pracownikami Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców (art. 35 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych).

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 18.03.2016 r., sygn. akt: II GSK 310/14, jednoznacznie podkreślił, iż ww. zasada obowiązuje nie tylko organy kontrolne, ale również podmioty kontrolowane.

Jak stwierdził Sąd: „(…) wyniki badań wykonanych przez laboratorium (…) na prywatne zlecenie strony nie mogą być uznane za wyniki wiarygodne, co więcej, stanowiące procesową przeciwwagę dla trzykrotnych wyników badań próbek pobranych przez kompetentnego pracownika Inspekcji JHARS, wykonanych w toku postępowania kontrolnego przez uprawnione laboratorium. (…) Nie jest dopuszczalne przyjmowanie innych wyników badań dokonywanych przez inne laboratoria, gdyż wypaczałoby to sens przeprowadzanych kontroli.”

 

Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: handlowej; ; jakości; artykułów; badań; spożywczych; zlecenie; żywności; ramach; pobranych; kontroli; inspekcji; badania; inspekcji; ; (…); wyniki; spożywczych; ; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »