LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Bydgoszczy

DSC 1816W dniach 21-23 września 2015 roku Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego zaprosiło przedstawicieli świata nauki i praktyki hodowlanej na LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”. Na uroczystość w murach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przybyło około 200 osób, w tym zaproszeni goście związani ze środowiskiem zootechnicznym z całej Polski.

Uroczystego otwarcia Zjazdu w Auditorium Novum dokonał Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Pan prof. dr hab. Roman Niżnikowski.
Na początku Zjazdu wręczono medale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je zasłużeni członkowie PTZ (prof. dr hab. Anna Litwińczuk, dr hab., prof. nadzw. UP Anna Szymanowska, dr Marek Balcerak). Członkostwem Honorowym PTZ wyróżniono dra inż. Alfreda Dankowskiego, a Odznakę PTZ wręczono Dziekanowi Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. Zenonowi Bernackiemu. W części oficjalnej przedstawiono również wyniki konkursów za najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych. Szczegółowe wyniki konkursów i lista laureatów zostały umieszczone na łamach Przeglądu Hodowlanego nr 5/2015. Nagrody wręczali: Pan Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Poseł na Sejm RP mgr inż. Eugeniusz Kłopotek, Wiceprezes PTZ prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, Wiceprezes PTZ prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski.


W Sesji planarnej, pierwszego dnia Zjazdu, uczestnicy wysłuchali trzech referatów. Wśród zaproszonych prelegentów, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Władysław Migdał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), który wygłosił ciekawy referat dotyczący sterowania jakością produktów pochodzenia zwierzęcego. Z kolei w zastępstwie prof. dr hab. Henryka Runowskiego, głos zabrał dr hab. Andrzej Parzonko, przedstawiciel Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie, który w sposób przekonywujący nakreślił prognozy rozwoju produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania referatu dra Ryszarda Kamińskiego, zastępcy dyrektora KPODR w Minikowie, który scharakteryzował sytuację produktów lokalnych pochodzenia zwierzęcego w województwie kujawsko-pomorskim.


Podczas przerw wszyscy zebrani mieli możliwość degustacji lokalnych produktów pochodzenia zwierzęcego.
W godzinach popołudniowych, zgodnie z tradycją zjazdu odbyła się Sesja Młodych Naukowców, w której wzięło udział 16 adeptów nauki z uczelni o profilu rolniczym z całego kraju. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono trzech laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.


Również pierwszego dnia Zjazdu odbyły się obrady Okrągłego Stołu, w których uczestniczyli przedstawiciele świata nauki i praktyki hodowlanej. Tematem przewodnim obrad była konkurencyjność sektora produkcji zwierzęcej na rynku Unii Europejskiej. Referat wprowadzający do debaty wygłosił dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy Tadeusz Zaborowski, który skoncentrował się głównie na tematyce dotyczącej rozwoju pogłowia bydła i trzody chlewnej w ostatniej dekadzie, w szczególności omawiając sytuację w ostatnim roku. Przedstawił działania edukacyjne, jakie podejmowane są w naszym kraju, mające na celu zwiększenie spożycia mięsa wołowego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wzbudziło burzliwą dyskusję dotyczącą między innymi sektora produkcji wołowiny w Polsce.


Drugiego dnia Zjazdu odbyły się obrady w sześciu Sekcjach Specjalistycznych, naukowcy i przedstawiciele hodowli z kraju prezentowali swoje najnowsze badania, dyskutowali również o sukcesach i problemach dotyczących poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych. Zgłoszono łącznie 188 referaty i doniesienia, obradowano w Sekcji Chowu i Hodowli Bydła, Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Chowu i Hodowli Koni oraz Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich oraz Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych.
W trzecim dniu LXXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego chętni mieli możliwość wziąć udział w wyjeździe specjalistycznym pod hasłem "Niech Cię Zakole!". W ramach wyjazdu przewidziano przejazd trasą widokową i zwiedzanie obiektów lokalnej architektury Torunia oraz atrakcji turystycznych Zakola Dolnej Wisły. Wyjazd został zorganizowany przez Pana prof. dr. hab. Bronisława Borysa i Pana Piotra Lenarta.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

DSC 1816
TAGI: hodowli; polskiego; towarzystwa; zjazdu; który; rozwoju; pochodzenia; zwierząt; możliwość; produkcji; produktów; również; naukowy; bydgoszczy;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »