Działania NIK w zakresie bezpieczeństwa żywności

kaszaW odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie wszczęcia kontroli w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i systemów jakości żywności oraz nadzoru nad tymi systemami w Polsce, w odpowiedzi z dnia 7 kwietnia 2020 r., Najwyższa Izb Kontroli poinformowała, że na przestrzeni kilku ostatnich lat podejmowała badania obejmujące sygnalizowaną problematykę. Aktualnie trwa opracowywanie informacji o wynikach kontroli pn. „Bezpieczeństwo żywności" przeprowadzonej w 2019 r., w toku której badano m.in działalność Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz wybranych Inspektoratów Wojewódzkich. Sprawdzono również prawidłowość działań Wojewódzkich Inspekcji Sanitarnych i Weterynaryjnych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyniki ww. kontroli zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej NIK pod adresem: www.nik.qov.pl.

Dotychczas przeprowadzone kontrole obejmujące zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności wykazały wiele mankamentów organizacji urzędowej kontroli żywności w naszym kraju. W szczególności stwierdzono brak odpowiedniej jakości, spójności i skuteczności tej kontroli oraz rozproszenie i nakładanie się kompetencji poszczególnych instytucji. Niektóre z obszarów bezpieczeństwa żywności kontrolowane były przez większość z uprawnionych organów, inne jedynie przez nieliczne z nich. Niestety, żadna z istniejących instytucji kontrolnych nie gwarantowała bezpieczeństwa żywności w sposób całościowy tj. od etapu produkcji aż do konsumpcji.

Mając na względzie powyższe, Prezes NIK w lutym 2020 r. powołał Zespól do spraw przygotowania analizy systemowej bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, którego celem będzie opracowanie projektu systemowego rozwiązania problemu nadzoru nad kompleksowo ujętym zagadnieniem bezpieczeństwa żywności w naszym kraju. Przedstawione przez NIK propozycje wynikać będą zarówno z ustaleń dotychczas przeprowadzonych kontroli, jak i z analizy uwag formułowanych podczas paneli ekspertów.

Wobec powyższego podjęcie kolejnych badań obejmujących tą samą problematykę, w ocenie NIK nie jest zasadne.

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

kasza
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: żywności; bezpieczeństwa; kontroli; jakości; działania; obejmujące; naszym; polsce; ; kraju.; nadzoru; zakresie; handlowej; artykułów; inspekcji; analizy; odpowiedzi; informacji; całośc;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »