Zarząd KRIR w sprawie szacowania strat oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej

logopodlaska.gifMając na uwadze wniosek zgłoszony przez Podlaską Izbę Rolniczą, 17 października br. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 877,  j.t).
 
 
 
Zgodnie z art. § 4 ust 1 pkt.1 w/w rozporządzenia pomoc przyznaje się jeżeli  wysokość szkód spowodowanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję wynosi:
  • średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.), zwanych dalej "zwierzętami gospodarskimi", lub rybach oraz
  • nie mniej niż 10.000 zł - w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie, straty szacowane są z uwzględnieniem produkcji zwierzęcej jak i roślinnej. W przypadku hodowców bydła, u których straty wystąpią jedynie na pastwiskach, łąkach i spowodują straty przekraczające nawet np. 50% produkcji roślinnej, to taki rolnik i tak nie przekroczy wymaganych obecnie 30% szkód w odniesieniu do średniej rocznej produkcji roślinnej zwierzęcej, a przecież utrata możliwości korzystania z łąk i pastwisk jest bardzo dotkliwą  i kosztowną stratą dla rolnika, którzy zmuszeni są do zaciągania kredytów preferencyjnych na zakup pasz w celu utrzymania stada.


W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zawnioskował o zmianę obowiązujących przepisów tak, aby szacowanie strat w gospodarstwie było dokonywane oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej, co faktycznie przyczyniłoby się do odtworzenia potencjału produkcyjnego poszkodowanych gospodarstw.

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

logopodlaska
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: produkcji; zarząd; roślinnej; sprawie; straty; oddzielnie; szkód; zwierzęcej; którym; gospodarskich; przypadku; gospodarstwie; ; gospodarstwie; wystąpienia; rolnej; potencjału; szkod;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »