shiuz__750 x 100 px_1

Konferencja „Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej” w Sejmie RP

klaster sggw 12 300x199

W dniu 16.10.2013 r. w Sejmie RP w Sali Kolumnowej odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. Organizatorami konferencji byli Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Biuro IFS na Europę Centralną i Wschodnią oraz Klaster Innowacji w Agrobiznesie Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele sektora przemysłu spożywczego i opakowań, instytucji rządowych nadzorujących prace sektora oraz organizacji otoczenia biznesu związanych z tym sektorem. Celem konferencji było przedstawienie sektora przemysłu spożywczego z punktu widzenia ustawodawców, organizacji wspomagających jego działanie jak i samych podmiotów gospodarczych w celu wypracowania efektywnych rozwiązań umożliwiających rozwój sektora.

Pani prof. Stanisława Okularczyk – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poruszyła na konferencji zagadnienia związane z problemami rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Zostały wskazane słabe oraz mocne strony polskiego rolnictwa oraz kierunki jego rozwoju. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Poseł Leszek Korzeniowski przybliżył uczestnikom aktualne procesy legislacyjne mające na celu wsparcie rozwoju rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej.

Pan Stephan Tromp – Dyrektor Zarządzający organizacji IFS przybliżył światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa produktów na przykładzie grupy standardów IFS. W swoim przemówieniu podkreślił zalety tych rozwiązań zarówno po stronie producenta jak i odbiorcy.

Cykl wystąpień o tematyce bezpieczeństwa żywności w produkcji i obrocie wygłosili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wspólnym mianownikiem tych wystąpień było stwierdzenie iż nie można zapewnić bezpieczeństwa żywności w przypadku gdy nie ma na nie nacisku zaczynając od produkcji rolnej.

Dwa kolejne wystąpienia dotyczyły produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwa mięsnego. Przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego – Pani Anna Litwinow podkreśliła znaczenie doradztwa produkcyjnego jako podstawy produkcji bezpiecznej żywności. Pan Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przybliżył słuchaczom istotę standardów jakości, ich historię za granicą oraz rozwój w Polsce.

Kolejne wystąpienia dotyczyły doradztwa produkcyjnego w produkcji roślinnej. Pan Maciej Majewski – przedstawiciel firmy FreshMazovia.com zapoznał słuchaczy ze standardami localg.a.p. oraz GLOBALG.A.P. wspomagającymi produkcję roślinną. Dopełnieniem tego wystąpienia była prezentacja Pani Małgorzaty Donten z firmy Wessling Polska, w której zwróciła uwagę na kontrolę pozostałości środków ochrony roślin oraz na ich zużycie w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności.

W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Pan Dr inż. Sebastian Jarzębowski oraz Pan Mgr Piotr Skiba przedstawili uczestnikom istotę projektu „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”. Na uwagę zasługuje fakt iż jest to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie oraz w skali kraju mająca na celu zrzeszenie przedsiębiorstw szeroko rozumianego agrobiznesu oraz instytucji i przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

Pan Marek Marzec – przedstawiciel Biura IFS na Europę Centralną i Wschodnią w swoim wystąpieniu nakreślił perspektywy rozwoju rynku krajowego i eksportu produktów spożywczych. Dopełnieniem tego wystąpienia była prezentacja Pani Jolanty Kazimierskiej z Unii Owocowej, w którym skupiono się na bezpieczeństwie transakcji eksportowych w handlu świeżą żywnością. Zwrócono uwagę na brak rozwiązanych prawnych chroniących eksporterów przed nieuczciwymi praktykami niektórych klientów.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem dokonanym przez Panią prof. Stanisławę Okularczyk – przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zapisaniem uwag i proponowanych rozwiązań wypracowanych przez uczestników konferencji w celu poprawy sytuacji sektora przemysłu spożywczego i opakowań. W podsumowaniu konferencji stwierdzono iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie może stanowić narzędzie do realizacji celów wyznaczonych podczas konferencji – celów zarówno z zakresu bezpieczeństwa żywności, jak i prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których następować powinno zrównoważenie roli poszczególnych ogniw tworzących wartość dodaną.

Szczegóły dostępne na stronie: http://klaster.sggw.pl/

klaster sggw 1 300x199 klaster sggw 2 300x199
 klaster sggw 32 300x199 klaster sggw 4 300x199
 klaster sggw 5 300x199  klaster sggw 6 300x199
 klaster sggw 8 300x199  klaster sggw 9 300x199
 klaster sggw 10 300x199 klaster sggw 11 300x199
  klaster sggw 7 199x300

 

Źródło
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
http://www.sggw.pl

125ml milk

klaster sggw 12 300x199
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; rolnictwa; rozwoju; konferencji;  ; produkcji; gospodarki; bezpieczeństwa; przedstawiciel; inspekcji; przemysłu; sektora; spożywczego; wystąpienia; konferencja; rozwiązań; przeds;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »