Wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego w portalu www.farmer.pl 3.04.2013 r. „Wszystkie ubojnie w Polsce do kontroli”

Pan

Radosław Iwański

Redaktor Naczelny

„Farmer”

Szanowny Panie Redaktorze!

W portalu www.farmer.pl w dniu 3 kwietnia 2013 roku ukazał się artykuł „Wszystkie ubojnie w Polsce do kontroli”. W materiale tym znalazła się nieprawdziwa i wprowadzająca czytelnika w błąd informacja:

„Według Głównego Lekarza Weterynarii działalność, która zagraża zdrowiu ludzi, musi być surowo karana, a kary są niewspółmiernie niskie w stosunku do czynów popełnianych przez przedsiębiorców. Kary za wprowadzanie nielegalnego mięsa do obrotu wymierza Inspekcja jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.”

Z w/w informacji wynika, że to organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powinny zastosować sankcje w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ubojni k. Białej Rawskiej.

Pragnę poinformować, że stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, do zadań IJHARS należy nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ww. ustawy, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

IJHARS odpowiada zatem za kontrolę zgodności produktu z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, a także z deklaracji dobrowolnie umieszczanych przez producenta w oznakowaniu. IJHARS nie odpowiada natomiast za kontrolę zgodności z wymaganiami sanitarnymi i weterynaryjnymi.

Nieprawidłowości stwierdzone w ubojni k. Białej Rawskiej w sposób oczywisty dotyczyły kwestii zdrowotnych objętych wymaganiami weterynaryjnymi i sanitarnymi.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

Czuwanie nad możliwością identyfikacji zwierząt przeznaczanych do uboju, zapobieganie ubojowi zwierząt chorych
i niedopuszczanie do przetwórstwa zwierząt, które padły na skutek choroby, a także kontrola warunków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, należą zatem do ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Zamieszczenie w przedmiotowej publikacji wzmianki o kompetencjach IJHARS wprowadza czytelników w błąd, w sposób nieuprawniony sugerując, że dalsze działania związane z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ubojni k. Białej Rawskiej, powinna podjąć właśnie ta Inspekcja, podczas gdy leży to w kompetencjach Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Izabela Zdrojewska

Samodzielne stanowisko ds. mediów


Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: artykułów; inspekcji; zwierząt; wymaganiami; handlowej; jakości; ijhars; polsce; portalu; artykułu; ubojnie; ubojni; białej; ochrony; zdrowia; ustawy;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »