shiuz__750 x 100 px_1

Wielkopolska Izba Rolnicza zdecydowanie nie zgadza się z planowanymi zmianami w ustawie o ochronie zwierząt

Do Sejmu wpłynął właśnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Projekt ten zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz uboju rytualnego z wyłączeniem tego na potrzeby własne grup wyznaniowych w Polsce, zakaz utrzymywania zwierząt na łańcuchach oraz znaczące wzmocnienie kompetencji organizacji prozwierzęcych. Należy zaznaczyć, że jako projekt poselski nie był on konsultowany z środowiskami rolniczymi a dotyczy ważnych sektorów rolnictwa i przemysłu przetwórczego w Polsce. Wielkopolska Izba Rolnicza zdecydowanie nie zgadza się z planowanymi zmianami. Będą one szczególnie dotkliwe dla wielkopolskich rolników, którzy prowadzą intensywną produkcję zwierzęca. Analizując projekt, warto zauważyć, że cała gospodarka, w tym rolnictwo stanowią zespół naczyń połączonych. Hodowla zwierząt futerkowych to nie tylko hodowcy, to również firmy kooperujące, producenci klatek, pasz, firmy transportowe. Większość obiektów to nowe, nowoczesne fermy, które spełniają wszelkie wymogi sanitarne i weterynaryjne. Właściciele tych ferm nie mogą sobie pozwolić na zaniedbywanie zwierząt, bo od ich kondycji i dobrostanu zależy jakość skór, które sprzedają. Polska jest trzecim producentem skór na świecie i ma już swoją wyrobioną markę. Fermy są również odbiorcą resztek poubojowych z ubojni drobiu, co ma krytyczne znaczenie dla ekonomiki tych przedsiębiorstw. Kosztowna utylizacja resztek znacząco pogorszy i tak niską rentowność ubojni. Wiele obiektów powstało w kilku ostatnich latach i było finansowane kredytami inwestycyjnymi. Zakładano, że ich żywotność będzie trwała przez minimum kolejne 10 lat. Przynajmniej taki powinien być ewentualnie okres przejściowy – pozwalający na spłatę kapitału kredytowego i zainwestowanie zysków w inne przedsięwzięcia gospodarcze przez obecnych hodowców. Nagłe zaprzestanie tej działalności spowoduje falę bankructw a w konsekwencji problemy banków. Niemniej szkodliwa jest proponowana ustawa w zakresie uboju rytualnego. Polska jest obecnie największym producentem i eksporterem drobiu w Europie oraz znaczącym eksporterem wołowiny. Nasze produkty w dużej części trafiają na rynek halal, w postaci przetworzonej. To jest segment, który z powodów demograficznych i społecznych będzie się rozwijał w przyszłości. Brak możliwości wykorzystania resztek poubojowych oraz zakaz uboju rytualnego w znaczący sposób obniżą konkurencyjność polskiej branży drobiarskiej, która z kolei jest znaczącym odbiorcą zbóż i kukurydzy z gospodarstw rolnych, prowadzących produkcję roślinną. Wielkopolska Izba Rolnicza już w 2018 r. wyraziła swój sprzeciw wobec planowanych wtedy zmian. Nasza opinia w tej sprawie została wyrażona w formie stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Argumenty, które wtedy sformułowaliśmy są jak najbardziej aktualne. Planowana zmiana ustawy znacząco zablokuje nasze możliwości eksportowe i spowoduje wzrost kosztów oraz spadek cen skupu drobiu oraz żywca wołowego. Warto wspomnieć, że w te dwa sektory rynku rolnicy w ostatnich latach inwestowali znaczące środki finansowe. Wiele gospodarstw rolnych wręcz wyspecjalizowało się w produkcji żywca wołowego, co przy ciągle niewielkiej powierzchni pozwala im na zwiększenie przychodów. Niepokoi nas również wzrost kompetencji organizacji broniących praw zwierząt. Stoimy na stanowisku, że istnieją w Polsce przepisy dotyczące dobrostanu i warunków utrzymania zwierząt gospodarskich a instytucją, które je egzekwuje jest państwowa służba weterynaryjna. Wielkopolska Izba Rolnicza od dawna postuluje o zwiększenia nakładów na państwową weterynarię, co pozwoli na jej wzmocnienie kadrowe oraz lepsze wykonywanie swoich zadań. Jest to również ważne w kontekście szerzącego się wciąż ASF-u.

Trudno nam się jest zgodzić również z przewidzianym w projekcie ustawy zakazem utrzymywania psów na uwięzi w sposób stały, który miałby obowiązywać od 2020 roku. Ponadto zaproponowane warunki dotyczące utrzymywania psów w kojcach (wymogi dotyczące ich powierzchni) są w opinii rolników zbyt daleko idące i stanowić będą znaczne obciążenie finansowe dla gospodarstw, jednocześnie wygospodarowanie tak dużej powierzchni na kojec dla psa jest w wielu przypadkach niemożliwe, chociażby ze względu na ograniczone miejsce na posesji. Poza tym, w przepisach tych uwzględniono tylko obowiązki dla właścicieli utrzymujących psy na obszarach wiejskich, przy gospodarstwach lub na posesjach wolnostojących, nic natomiast nie wspomina się o przetrzymywaniu zwierząt w mieszkaniach. Autorzy projektu nie martwią się o los dużych psów myśliwskich, pociągowych, czy pasterskich, które z braku wystarczającej ilości ruchu stają się otyłe, co powoduje u nich często choroby układu krążenia i układu pokarmowego. Zwierzętom zamkniętym w pomieszczeniach z ograniczoną ilością światła słonecznego, często pozostawianych samym sobie na długie godziny, nie jest możliwe zapewnienie warunków niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. W procedowanych projektach nie ma jednak o tym mowy. Zwracamy również uwagę, że projekt ustawy został skierowany do sejmu w czasie kryzysu gospodarczego, spowodowanego pandemią COVID 19. Rolnicy, w tym producenci zwierząt na futra, żywca drobiowego oraz żywca wołowego ponieśli znaczące straty finansowe z powodu zablokowania granic, utrudnień w logistyce czy spadku popytu. Obecnie jest czas na odrabianie tych strat a nie blokowanie działalności rolniczej przy pomocy złych ustaw. Potrzebna jest bez wątpienia dyskusja na temat dobrostanu zwierząt oraz sposobów jego poprawy. Taka dyskusja musi odbywać się przy udziale wszystkich stron, w tym rolników, których produkcja rolnicza jest jedynym źródłem utrzymania.

Wielkopolska Izba Rolnicza zdecydowanie opowiada się za wycofaniem tego projektu z Sejmu oraz za przystąpieniem do konsultacji społecznych i wypracowania takich zmian w prawie, które będą łączyły dobro zwierząt z interesem gospodarczym branży rolno-spożywczej. Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo stanowisko WZ WIR w tej sprawie http://archiwum.wir.org.pl/stanowiska/2018_04_26_wz/zwierzeta.php.

Andrzej Przepióra

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zwierząt; rolnicza; również; ustawy; które; wielkopolska; żywca; zdecydowanie; projekt; w tym; znaczące; projektu; resztek; zwierząt.; będą; zgadza; psów; dotyczące; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »