shiuz__750 x 100 px_1

Warunki i wymogi związane z realizacją działania Dobrostan zwierząt - szkolenie uzupełniające

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 52.7. ww. ustawy w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Każda osoba wpisana na listę doradców jest zobowiązana, aby takie szkolenie ukończyć. Zgodnie z art. 53.3. ww. ustawy osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego skreśla się z listy doradców.
 

Szkolenie przeprowadzane będzie w formie jednodniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrali w Brwinowie, w Oddziałach CDR w Krakowie, Poznaniu i Radomiu oraz w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.
 

Doradcy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego będą odbywać szkolenia w swoich jednostkach, a doradcy prywatni w jednostkach organizacyjnych Centrum Doradztwa Rolniczego – wg układu wojewódzkiego.
 

Szkolenia realizowane będą w terminach od początku lutego do pierwszej dekady marca 2020r.
 

Ze względu na warsztatową metodę szkolenia, każdy uczestnik powinien być wyposażony w laptopa.

Do każdego doradcy rolniczego, który na podstawie art. 51. ww. ustawy znajduje się na liście doradców rolniczych prowadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, wysłane zostaną na adres e-mailowy zarejestrowany w tym systemie informacje organizacyjne.
 

W sprawie ustalenia terminu szkolenia stacjonarnego i otrzymania karty zgłoszenia należy skontaktować się z  odpowiadającą terytorialnie jednostką Centrum Doradztwa Rolniczego:
 

Miejsce szkolenia

Województwa

Osoby do kontaktu w sprawie
rekrutacji
i organizacji szkoleń

1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

3. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

4. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

5. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

 

kujawsko-pomorskie

mazowieckie - część północna

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Justyna Zdunek

tel.: 22 125 62 07

j.zdunek@cdr.gov.pl

1. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

2. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

3. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

4. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

5. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

6. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 

małopolskie

opolskie

podkarpackie

śląskie

świętokrzyskie

Grzegorz Dziedzic

tel. 12 424 05 06

g.dziedzic@cdr.gov.pl

1. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

2. Dolnoślaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

3. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

4. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

5. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

6. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 

dolnośląskie

lubuskie

pomorskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Małgorzata Kossowska-Górecka

tel. 61 823 20 81 w.114

szkolenia.poznan@cdr.gov.pl

1. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

2. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

4. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

 

mazowieckie - część południowa

lubelskie

łódzkie

Anna Karwat

tel. 48 365 69 28

szkolenia.radom@cdr.gov.pl


Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu (co najmniej w 90% zajęć) oraz zdanie egzaminu.  

Egzamin uzupełniający przeprowadzany będzie w formie e-learningowej. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego. Uczestnik szkolenia uzupełniającego w ostatnim dniu szkolenia informuje w formie pisemnej o wybranym terminie przystąpienia do egzaminu uzupełniającego. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy egzaminów:

1. 13.02.2020 r.
2. 20.02.2020 r.
3. 28.02.2020 r.
4. 04.03.2020 r.
5. 12.03.2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie egzaminu e-learningowego – Renata Koczkodaj, tel. 22 125 62 09, r.koczkodaj@cdr.gov.pl

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkoleń ponoszą koszty wyżywienia (obiad, serwis kawowy), zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Program szkolenia

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: doradztwa; rolniczego; ośrodek; szkolenia; centrum; szkolenie; rozwoju; egzaminu; uzupełniającego;  ; formie; uczestnik; zaświadczenia; ustawy; wiejskich; obszarów; sprawie; warunki; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »