kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Zmiany w działaniu R-Ś-K i rolnictwo ekologiczne. Perspektywy finansowe PROW
Jak zostac doradca
Aktualności
Jak zostać doradcą i prowadzić firmę doradztwa rolniczego?
eDWIN logo 1
Aktualności
Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin
kategoria9
Prawo - Podatki
Rolniczy handel detaliczny – ewidencja sprzedaży
kategoria3
Uprawy
Stanowisko MRiRW dot. szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
external link symbol2
Aktualności
Zarządzanie zmianami
external link symbol2
Aktualności
Zarządzanie grupą
kategoria3
Uprawy
Stanowisko MRiRW dotyczące organizacji szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2
koncepcja logotypy
Aktualności
Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie - relacja ze spotkania
kategoria6
Aktualności
V Forum Wiedzy i Innowacji - relacja
kategoria6
Aktualności
Konferencja nt. gospodarstw demonstracyjnych
gospodarstwo
Aktualności
konferencja nt. gospodarstw demonstracyjnych
logo 1612
Aktualności
Relacja z konferencji pn.: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie
b fleming
Aktualności
Bogdan Fleming Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymał nominację do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
external link symbol2
Aktualności
Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XX edycja
KSGD logotypy
Aktualności
Potencjał gospodarstw demonstracyjnych jako formy transferu wiedzy i innowacji
kategoria2
Hodowla i Rybołóstwo
X Wojewódzki Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”
kategoria6
Aktualności
Przyrodniczy aspekt TUZ i ich prawidłowe zagospodarowanie i wsparcie finansowe z PROW 2014-2020
KSGD logotypy
Aktualności
Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
logotypy poznan
Aktualności
Koncepcja nt. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie
kategoria6
Aktualności
Webinarium w ramach projektu NEFERTITI pn. „Jak zatrzymać wodę w gospodarstwie?”
1920
Aktualności
Krajowe Dni Pola 2021 – spotkanie Rady Programowej
logo
Uprawy
Integrowana Ochrona Roślin - projekt dla doradców z kraju z wyłączeniem woj. mazowieckiego zakończony
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Jak przygotować stanowisko pod uprawy ekologiczne? - relacja ze szkolenia
DSC 0543
Uprawy
ROLNICTWO PRECYZYJNE w produkcji roślinnej – podsumowanie
kategoria3
Uprawy
Rodzime źródła białka paszowego - webinarium
kategoria6
Aktualności
Informacja dla doradców i rolników
logo
Aktualności
V Forum Wiedzy i Innowacji
logo
Uprawy
Integrowana Ochrona Roślin - projekt dla doradców z woj. mazowieckiego zakończony
external link symbol2
Aktualności
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
logo
Aktualności
Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRW w roku 2020
logo
Rolnictwo Ekologiczne
Konferencja "Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie"
kategoria6
Aktualności
Gospodarowanie wodą w lasach i terenach przyleśnych
kategoria6
Aktualności
Zgłoszenia i pozwolenia wodnoprawne w aspekcie przyrodniczym
kategoria6
Aktualności
Gospodarowanie wodą w lasach i terenach przyleśnych
logo
Uprawy
Nauka doradztwu rolniczemu - Efektywne technologie w produkcji roślinnej - konferencja
kategoria6
Aktualności
Bezpłatne szkolenie online - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
kategoria6
Aktualności
I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – nabór uczestników
logo1
Rolnictwo Ekologiczne
Konferencja "Rolnictwo ekologiczne- szansa dla rolników i konsumentów"
kategoria6
Aktualności
Szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych
logo
Hodowla i Rybołóstwo
Ogólnopolski konkurs – Najlepsza wędzarnia tradycyjna
kategoria6
Aktualności
Sprawozdanie z seminarium AKIS
external link symbol2
Agroturystyka
Wypoczynek na wsi na przykładzie działalności prowadzonych przez laureatów konkursu „Sposób na Sukces”
logo
Hodowla i Rybołóstwo
Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Najlepsza wędzarnia tradycyjna"
external link symbol2
Aktualności
Partnerstwo dla rozwoju IV – nabór uczestników
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Jak prawidłowo przygotować stanowisko pod uprawy ekologiczne?
external link symbol2
Aktualności
Projekty SIR zrealizowane w II kwartale 2020 r.
logo EFR SIR KSOW
Aktualności
Szkolenie "Gospodarowanie wodą w lasach"
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie trwałych użytków zielonych na terenach nizinnych i górskich. Produkcja ekologiczna na TUZ - szkolenie online
external link symbol2
Aktualności
Ogólnopolski konkurs Doradca Roku
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie trwałych użytków zielonych na terenach nizinnych i górskich. Produkcja ekologiczna na TUZ - szkolenie online
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie trwałych użytków zielonych na terenach nizinnych i górskich. Produkcja ekologiczna na TUZ - szkolenie online
external link symbol2
Notowania i analizy
Ankieta dla rolników dot. Obszarów wiejskich i rolnictwa w dobie epidemii COVID-19
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2020r.
logo n
Aktualności
ROLNICTWO PRECYZYJNE w produkcji roślinnej – bezpłatne szkolenia dla doradców z województwa mazowieckiego
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Najlepszy Doradca Ekologiczny - konkurs
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn.: „Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet” – II edycja
woda 400 6
Aktualności
Nauka Doradztwu Rolniczemu – Brwinów 2020
logo
Aktualności
Ogólnopolski konkurs - Najlepsza wędzarnia tradycyjna
external link symbol2
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn.: Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2020r.
external link symbol2
Aktualności
Polski ebazarek
logotyp SIR
Dopłaty - Kredyty
Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody (LPW)
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn.: „Enoturystyka - podstawy degustacji wina”
kategoria6
Aktualności
Szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych
1920
Aktualności
Krajowe Dni Pola
kategoria6
Aktualności
Polski ebazarek
external link symbol2
Uprawy
Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych - Radzików 2020
ciagnik
Dopłaty - Kredyty
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne - webinarium
rzeznia
Hodowla i Rybołóstwo
Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw rolnych
logo
Rolnictwo Ekologiczne
Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020
nawadnianie 3 400
Dopłaty - Kredyty
Zasady wypełniania wniosku w ramach poddziałania 4.1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania
cebula 1 400
Rolnictwo Ekologiczne
Ekologiczna uprawa cebulowatych
kategoria10
Notowania i analizy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2020r.
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet - dla mieszkańców obszarów wiejskich
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet - dla doradców odr
2020 04 29
Prawo - Podatki
Wypalanie traw jest zabronione!
1920
Aktualności
Nawadnianie w gospodarstwie – PGW Wody Polskie przygotowało pakiet wspierający
external link symbol2
Aktualności
Organizacja usług społecznych w gospodarstwach rolnych – szkolenie e-learningowe
kategoria9
Prawo - Podatki
Podatki w działalności rolniczej – szkolenie online
kategoria10
Notowania i analizy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2020r.
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie e-learningowe: Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich
kategoria6
Aktualności
Narzędzia pracy doradczej
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. Leśne surowce niedrzewne w gospodarstwie domowym
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich
external link symbol2
Aktualności
MRiRW informuje
external link symbol2
Rolnictwo Ekologiczne
MRiRW informuje
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Aplikacja do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej na 2020 r.
kategoria6
Aktualności
Ubezpieczenia dla rolnika - obowiązkowe i dobrowolne
logo
Aktualności
Nauka i doradztwo na Targach Agrotech
kategoria6
Aktualności
Szkolenie "Zmiany przepisów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz w Działaniu Rolnictwo ekologiczne na 2020 r."
kategoria6
Aktualności
"Diament innowacji"- konkurs dla wystawców targów AGROTECH
logo
Aktualności
ROLNICTWO PRECYZYJNE w produkcji roślinnej – bezpłatne szkolenia dla doradców z kraju z wyłączeniem województwa mazowieckiego
6d98b27446dcbfd8d7bbd4d8d68eaff7
Aktualności
Szkolenie "Bioróżnorodność" w Poznaniu
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w 4 kwartale 2019 r.
kategoria3
Uprawy
Uprawa roślin dla zachowania bioróżnorodności i pozyskanych z banku genów
logotyp
Hodowla i Rybołóstwo
Higiena „Bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy do stosowania antybiotyków u zwierząt
1920
Aktualności
Kiermasz inicjatyw innowacyjnych
kategoria3
Uprawy
Uprawa roślin dla zachowania bioróżnorodności i pozyskanych z banku genów
1920
Aktualności
Zmiany w kierownictwie MRiRW
dfa41bcb11384a33bb3a70285fd06ca7
Aktualności
Kiermasz Świąteczny "Polska smakuje"
external link symbol2
Rolnictwo Ekologiczne
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jak to robić?
external link symbol2
Aktualności
Hodowla gęsi jako alternatywa dla produkcji świń
cdbfa77b3d849b22c76d059943a2269e
Aktualności
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Najlepsze wydawnictwo WODR
kategoria6
Aktualności
Wyjazd studyjny do Finlandii
kiemasz
Aktualności
Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny "Polska smakuje"
external link symbol2
Aktualności
Wyzwania środowiskowe w rolnictwie – film z wyjazdu studyjnego do Finlandii
Produkt Polski plakat
Aktualności
KUPUJ ŚWIADOMIE
kategoria6
Aktualności
Sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa
external link symbol2
Aktualności
Wyniki Europejskiego Konkursu Innowacji na Obszarach Wiejskich (EURIC)
external link symbol2
Uprawy
Uprawa lnu i konopi
kategoria6
Aktualności
Zarządzanie ryzykiem w organizacji
IMG 5773
Aktualności
Ergonomia w pomieszczeniach kuchennych - funkcjonalnie i prawidłowo urządzona kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym
kategoria6
Aktualności
Wartość odżywcza wybranych produktów roślinnych
IMG 20191021 125357
Aktualności
Szkolenie dla nauczycieli
kategoria3
Uprawy
Wymogi Prawa Wodnego dotyczące gospodarstw rolnych i opracowanie planów nawożenia
02
Dopłaty - Kredyty
Realizacja działań leśnych PROW 2014-2020 w szczególności w zakresie nowego poddziałania leśnego
logo 1
Aktualności
Relacja z wyjazdu studyjnego "Przedsiębiorcze obszary wiejskie"
kategoria6
Aktualności
„Działania opiekuńcze i terapie rolnicze – rozwiązania funkcjonalne” - szkolenie internetowe
a3c3bff77e787bf5c7f999a060e9ae4b
Rolnictwo Ekologiczne
PODSUMOWANIE XII EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2019 ROKU
external link symbol2
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w 3 kwartale 2019 r.
kategoria6
Aktualności
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju
c680c3af905028f02e2dd51933613748
Agroturystyka
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
external link symbol2
Aktualności
Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie - relacja z konferencji
Przedsiebiorcze obszary wiejskie
Aktualności
Operacja KSOW pn.: "Przedsiębiorcze obszary wiejskie"
kategoria6
Aktualności
Zapraszamy na konferencję "Wyzwania środowiskowe w rolnictwie"
external link symbol2
Aktualności
Międzynarodowy konkurs Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2019 rozstrzygnięty
logotypy 2019
Aktualności
Zaproszenie na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem „Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska”
20191008 150525
Aktualności
Narodowa Rada Rozwoju - zebranie sekcji Wieś, rolnictwo
logo
Informacje
Zapraszamy na IV Forum Wiedzy i Innowacji
031cacb35d79c69c197e0b1a3fb9cb66
Informacje
Relacja ze szkolenia – Wybrane działania PROW 2014-2020
nagl
Aktualności
Nauka i doradztwo na Polagrze FOOD
62dd1f2a7198c101b5bfdb6b947fcf26
Hodowla i Rybołóstwo
Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej - alpaki
logotypy
Rolnictwo Ekologiczne
Konkurs naukowy wiedzy o OZE
external link symbol2
Aktualności
Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XIX edycja
external link symbol2
Aktualności
Relacja ze szkoleń związanych z wodą w rolnictwi
EFR 2014 20
Aktualności
Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie
kategoria6
Aktualności
Szkolenie pn. "Planowanie Rozwoju Gospodarstwa
1b0c20aef215faa9bdff592b3eb363c2
Aktualności
Dożynki Jasnogórskie i XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza
external link symbol2
Agroturystyka
CDR Oddział w Krakowie zaprasza na XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
kategoria3
Uprawy
Uprawa roślin wysokobiałkowych – możliwości i opłacalność
nagl
Aktualności
Centrum Doradztwa Rolniczego na Dożynkach Prezesa Rady Ministrów w Kolnie
kategoria6
Aktualności
Seminarium Podsumowujące wykonanie projektu SRK dla Rolnictwa w Polsce
external link symbol2
Hodowla i Rybołóstwo
Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak
external link symbol2
Aktualności
Szkolenie podstawowe dla doradców rolniczych
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Uprawa roślin dla zachowania bioróżnorodności i pozyskanych z banku genów
nagl
Rolnictwo Ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne –upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi
nagl
Aktualności
Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych-konferencje
care
Aktualności
Konferencja upowszechniająca wyniki projektu CARE-T-FARMS
external link symbol2
Aktualności
Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
external link symbol2
Uprawy
Czwarte doroczne szkolenie dotyczące ziół i ich zastosowania w gospodarstwie domowym
2019 08 26 LOGO
Rolnictwo Ekologiczne
Odnawialne źródła energii (OZE) szansą na poprawę jakości powietrza
external link symbol2
Uprawy
Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2019 r.
mapka
Agroturystyka
XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne 2019
kategoria6
Aktualności
”Gospodarstwa opiekuńcze” - szkolenie internetowe adresowane do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów
external link symbol2
Notowania i analizy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2019 r.
1
Aktualności
Manewry Polowe z Soją
DSC 0149
Aktualności
Spotkanie zespołu roboczego ds. Programu Azotanowego
doradztwo
Aktualności
Potrzebne podwyżki dla doradców rolniczych
external link symbol2
Aktualności
Nowa wersja Ankiety - Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRK)
2560x1080
Aktualności
XXVI Żuławskie Targi Rolne w Starym Polu
dbf19ed178a7d14230142d20028869c2
Aktualności
Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce - relacja z konferencji
external link symbol2
Hodowla i Rybołóstwo
Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
external link symbol2
Aktualności
Listy ocenionych operacji Partnerów KSOW składanych w ramach działania nr 5
35c2a30baa4e45b37f58c648f03f3156
Aktualności
Nauka Doradztwu Rolniczemu - spotkanie w Pawłowicach
RolSzansa 2019 plakat
Aktualności
Rol-Szansa 2019
cf9cd2de7c6018fe37f320aea3a6b1e9
Aktualności
Centrum Doradztwa Rolniczego na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku
2560x1080
Aktualności
Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników ośrodków doradztwa rolniczego
external link symbol2
Aktualności
Planowanie Rozwoju Gospodarstwa
external link symbol2
Aktualności
Rekrutacja na szkolenie pt. „Rozwój obszarów wiejskich – wprowadzenie do działalności CDR dla nowych pracowników jednostek doradztwa rolniczego”
external link symbol2
Aktualności
XVII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa
kategoria6
Aktualności
Rekrutacja na szkolenie nt. Przepisy ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym
external link symbol2
Aktualności
Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK) dla Rolnictwa - Ankieta konsultacyjna
external link symbol2
Aktualności
Ogłoszenie o wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych przez partnerów KSOW
external link symbol2
Aktualności
Listy ocenionych operacji Partnerów KSOW składanych w ramach działania nr 5
kategoria6
Aktualności
Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych
external link symbol2
Aktualności
Relacja ze szkolenia pn. Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym
SRK 1
Aktualności
Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK) dla Rolnictwa - początek konsultacji
kategoria6
Aktualności
Oddolne inicjatywy konsumenckie i krótkie łańcuchy dostaw
kategoria6
Aktualności
Doradcy, rolnicy – zapraszamy na szkolenie: "PROW 2014-2020"
external link symbol2
Aktualności
Szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych
external link symbol2
Aktualności
Warsztat EIP-AGRI
kategoria6
Aktualności
Oddolne inicjatywy konsumenckie i krótkie łańcuchy dostaw
kategoria6
Aktualności
Praktyczne układanie płodozmianów w uprawach roślin rolniczych
kategoria3
Uprawy
Rozpoznawanie agrofagów w uprawach rolniczych
kategoria6
Aktualności
Szkolenie - Planowanie Rozwoju Gospodarstwa
external link symbol2
Aktualności
Doroczne seminarium dla kierowników Działów Rozwoju Obszarów Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego
kategoria6
Aktualności
Szkolenie - Planowanie Rozwoju Gospodarstwa
kategoria3
Uprawy
Praktyczne układanie płodozmianów w uprawach roślin rolniczych
78dec393f92777a47748bcf348a0da5f
Aktualności
Kiermasz Świąteczny "Polska Smakuje"
external link symbol2
Aktualności
10 lat KSOW - 10 lat działań wspierających priorytety PROW
kategoria6
Aktualności
Szkolenie dla osób prywatnych - Sporządzanie obrotów stad i planów nawożenia
logotypy NGE
Rolnictwo Ekologiczne
Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019
kategoria6
Aktualności
Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny
kategoria6
Aktualności
Horyzont 2020: Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Szkolenie - Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020
external link symbol2
Uprawy
Pamiętajmy o Ogrodach
external link symbol2
Notowania i analizy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2019r.
IMG 20190317 115701
Aktualności
Nauka i doradztwo na Targach AGROTECH w Kielcach
kategoria6
Aktualności
„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich
b73e929e15de7b88ded7dcfb58f49dc5
Aktualności
Europejskie Forum Rolnicze
external link symbol2
Aktualności
Nauka i doradztwo na Targach AGROTECH
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności
external link symbol2
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2019r.
2560x1080
Aktualności
Publikacja – dobre praktyki KSOW
horti tech 2019 zaproszenie pl
Uprawy
Targi Kielce zapraszają na Horti-Tech
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Realizacja pakietów przyrodniczych w gospodarstwie
400 b2
Aktualności
Realizacja projektu pn. REWARD
external link symbol2
Aktualności
Ogłoszenie
external link symbol2
Dopłaty - Kredyty
Płatności bezpośrednie - 2019
external link symbol2
Aktualności
Zapraszamy do Nadarzyna na Centralne Targi Rolnicze
5c48c201ee1c2 arrow 1295953 640
Notowania i analizy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2018r.
kategoria2
Hodowla i Rybołóstwo
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z ZASAD UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY
external link symbol2
Aktualności
Szkolenie w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW
external link symbol2
Aktualności
Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XIX edycja
DSC 0238 768x512
Aktualności
Nowy dyrektor w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
IMG 6079 400x400
Aktualności
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Augustowie
cdca85453b044abd25ed18594487a7d0
Aktualności
Zaproszenie
81601c40c20e7af36b561784d6e9c1bd
Aktualności
Narodowa Wystawa Rolnicza
kategoria2
Hodowla i Rybołóstwo
V Forum Sektora Wołowiny
kategoria2
Hodowla i Rybołóstwo
Nowe technologie w produkcji bydła mięsnego
external link symbol2
Aktualności
Szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych
kategoria6
Aktualności
Seminarium dotyczące systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
external link symbol2
Prawo - Podatki
Zatrudnianie cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej - e-learning
kategoria6
Aktualności
Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji
external link symbol2
Aktualności
Zasady funkcjonowania sklepu internetowego – sprzedaż produktów rolnych przez Internet
external link symbol2
Rolnictwo Ekologiczne
Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym
kategoria9
Prawo - Podatki
Ubezpieczenia w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych
external link symbol2
Uprawy
Warzywa mało znane i nietypowe - wykorzystanie ich w przygotowywaniu posiłków
OZE projekt CDRPoznan
Rolnictwo Ekologiczne
Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce
sejm
Prawo - Podatki
Projekty ustaw dla rolnictwa rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Sejmu i Senatu.
okladka jola 1 300x64
Uprawy
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii uprawy zbóż
external link symbol2
Uprawy
Praktyczne układanie planów nawożenia w uprawach roślin rolniczych
kategoria6
Aktualności
Informacja nt. metodyk - 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych
kategoria6
Aktualności
XIV OLIMPIADA WIEDZY O BHP I ROLNICTWIE
external link symbol2
Aktualności
XV ROLNICZY FESTIWAL NAUKI
9c9bf44a35e1a9a58982876e100c9f10 225 thumb
Aktualności
XV Rolniczy Festiwal Nauki
external link symbol2
Aktualności
Szkolenie internetowe pt. „BUDOWA PLANÓW MARKETINGOWYCH DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ”
external link symbol2
Aktualności
VII Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki
external link symbol2
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2018r.
001
Rolnictwo Ekologiczne
Podsumowanie XI edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2018
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – premia – nabór wniosków 2018 r.
external link symbol2
Rolnictwo Ekologiczne
Zasady żywienia i gospodarowania żywnością
logoCDR
Aktualności
Zaproszenie na konferencję - Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego
IMG 20180926 101240
Uprawy
Konferencja "Nowe technologie w produkcji ogrodniczej"
external link symbol2
Aktualności
Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych - narzędzia internetowe
logoCDR
Aktualności
Zaproszenie na konferencję - Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego
29a3eb86969732efcdfe870d3911a1f8
Aktualności
Centrum Doradztwa Rolniczego na AGRO SHOW
kategoria6
Aktualności
Najlepsze wydawnictwo WODR - XXVI edycja
40d1b73f9e132c3e1a562cc8c91703bc
Aktualności
Nauka Doradztwu Rolniczemu - kolejne spotkanie w ITP Falenty
external link symbol2
Aktualności
Uroczystość finałowa XVIII edycji konkursu "Sposób na Sukces"
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Rolniku - sprawdź, czy musisz prowadzić postępowanie ofertowe w PROW 2014-2020
external link symbol2
Hodowla i Rybołóstwo
Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018
LOGA
Rolnictwo Ekologiczne
Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce - wyjazd studyjny
external link symbol2
Rolnictwo Ekologiczne
Zbiór ziół ze stanu naturalnego - relacja ze szkolenia
kategoria3
Uprawy
Święto kukurydzy w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Szkolenie - Postępowanie ofertowe i rozliczanie projektów PROW 2014-2020 oraz zasady przyznawania pomocy w ramach operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
kategoria3
Uprawy
Szkolenie "Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej"
kategoria9
Prawo - Podatki
Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym
kategoria6
Aktualności
Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych przez doradców rolnośrodowiskowych
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami
kategoria6
Aktualności
Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych przez doradców rolnośrodowiskowych
kategoria3
Uprawy
Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
external link symbol2
Aktualności
HORYZONT CDR
belka duza
Aktualności
Zaproszenie na wyjazd studyjny.
5b73e9fac593b pig 214349 960 720[1]
Hodowla i Rybołóstwo
Zasady uzyskania pomocy finansowej w związku z występowaniem ASF
kategoria6
Aktualności
Programy komputerowe wspierające zarządzanie i integracje gospodarstw rolnych
external link symbol2
Aktualności
Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
external link symbol2
Aktualności
XVI Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa dla kierowników Działów Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie pt. „Zioła w domu i w gospodarstwie - zastosowanie ziół w kosmetyce i żywieniu zwierząt"
kategoria3
Uprawy
Praktyczne układanie płodozmianów i opracowanie planów nawożenia
1
Aktualności
Wizyta rolników niemieckich
DSC 0779 1 300x200
Hodowla i Rybołóstwo
Święto hodowców w Szepietowie
wystawa zwierzat hodowlanych mo 5 miniatura 1
Hodowla i Rybołóstwo
Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie
7924806956b3a5c7e4d25e55fe70f853
Aktualności
Innowacyjne niskoemisyjne praktyki rolnicze
6215fb0ffd150962ae59814cba141ec6
Aktualności
Warsztat pt. Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich
37f4fa93a597b9117c7d779f4ff9972c
Aktualności
Delegacja z Łotwy w Małopolsce
d721f8bbe726e4981468d347bd6ba72b
Aktualności
Nowe Wyzwania i Trendy w Rolnictwie
95390f7f5c34d780e7530a73c86685d0
Aktualności
Relacja ze spotkania - Nauka doradztwu rolniczemu
cef646c7464eb45e97ada9a96bd26101
Sprzęt Rolniczy
W Biebrzy zaprezentowano urządzenie do zakwaszania gnojowicy w zbiorniku
7d105d99b7ea4e05c90d4c2e1bc7e208
Uprawy
Produkcja roślinna 2030 - produktywność, innowacje, strategie
external link symbol2
Prawo - Podatki
Szkolenie internetowe pt. „VATemecum doradcy rolnego online 2018”
2018 06 12 KOPS 1
Aktualności
Powstał Krajowy Ośrodek Praktycznego Szkolenia (KOPS)
33ba77f226f280963a6b357784aae309
Aktualności
CDR otrzymało Honorowy Tytuł „Przyjaciela Sielinka”
1
Aktualności
Sielinko 2018
0bc1bbe55dee3fa0402ec3a95dd65bcd
Porady
Relacja ze szkolenia pt.: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą – najbliższe otoczenie gospodarstwa Twoją wizytówką”
kategoria6
Aktualności
22. Piknik Naukowy na PGE Narodowym
a6e7514655158bee24411cfe4b2cc05c
Uprawy
Relacja ze szkolenia - Praktyczne układane płodozmianów w uprawach roślin rolniczych
IMG 20180524 102043
Uprawy
Rolnictwo precyzyjne w aspekcie stosowania zasad integrowanej ochrony i zrównoważonego nawożenia roślin
external link symbol2
Aktualności
Szkolenie pt.: "Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgodnie z RODO"
kategoria6
Aktualności
Doroczne seminarium dla kierowników Działów Rozwoju Obszarów Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego
kategoria3
Uprawy
Szkolenia: „Praktyczne układanie płodozmianów w uprawach roślin rolniczych” oraz „Rozpoznawanie agrofagów w uprawach rolniczych”
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2018 r.
0ce123cb1f9d690b301a71e5729779ad
Agroturystyka
Relacja z XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej
dff59ffcd5d73ee98fe6129a835718c0
Hodowla i Rybołóstwo
Seminarium „Hodowla i żywienie bydła mlecznego” Polska - USA
kategoria6
Aktualności
Lista operacji ocenionych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Konkursu dla partnerów KSOW nr 2/2018
kategoria3
Uprawy
Szkolenie e-learningowe pn. „Mała winnica sposobem na dodatkowe dochody"
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie e-learningowe pn. „Zielona przedsiębiorczość – zarządzanie przedsiębiorstwem w zgodzie z ochroną środowiska i ekologią”
2018 04 29 targi ogr plakat
Uprawy
XIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze PAMIĘTAJMY o OGRODACH
kategoria6
Aktualności
Zbiór najlepszych praktyk i technologii – projekt FERTINNOWA
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. "Efektywne wykorzystanie innowacyjnych metod w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich"
ab54b34b867623d93319226c12a0c1f8
Aktualności
Nauka i doradztwo na targach AGROTECH
kategoria6
Aktualności
Szkolenie internetowe pn. „Zagrody edukacyjne - idea i zasady funkcjonowania”
kategoria6
Aktualności
Zalecenia żywieniowe dla zdrowych osób z różnych grup wiekowych - szkolenie e-learningowe
kategoria6
Aktualności
Ubezpieczenia majątkowe w produkcji rolniczej - szkolenie e-learningowe
kategoria6
Aktualności
Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego
60e54bea21d00558bd7d953495fd4b9f
Aktualności
Międzynarodowa Konferencja EUFRAS
8ccb0125267d7a6e4787af88a81a3ea6
Hodowla i Rybołóstwo
Relacja z konferencji - Forum wymiany doświadczeń przedsiębiorczych rolników, panel dyskusyjny "Innowacyjna chlewnia, dobre przykłady" oraz debata "Nowe prawo wodne, wymagania dla gospodarstw rolnych"
kategoria6
Aktualności
Szkolenie internetowe pt. „Finanse przedsiębiorcy wiejskiego: biznesplan, analiza finansowa, źródła finansowania działalności”
kategoria3
Uprawy
Konferencja - Produkcja pasz białkowych w gospodarstwie - wstęp wolny
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2018 r.
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Konferencja pn. Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW za rok 2017
kategoria6
Aktualności
Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018
O rolnictwie w Sejnach 640x380
Aktualności
O rolnictwie w Sejnach
kategoria5
Agroturystyka
Kampania promocyjna „Odpoczywaj na Wsi” 2018
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, ekologiczne - konsekwencje niewłaściwego deklarowania gruntów, interpretacja dokumentacji kontroli, zasady postępowania – szkolenie
odr kalendarz 2018 730x1024
Aktualności
Kalendarz imprez Podlaskiego ODR w Szepietowie
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Szkolenie Modernizacja gospodarstw rolnych
kategoria7
Dopłaty - Kredyty
Szkolenie - Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014/2020 w obszarze D (zasady, zmiany, doświadczenia i możliwości)
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie e-learningowe pn. „Zielona przedsiębiorczość – zarządzanie przedsiębiorstwem w zgodzie z ochroną środowiska i ekologią”
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. „Mała winnica sposobem na dodatkowe dochody"
86f8c0a4a219ac81040c0192d217d7a1
Aktualności
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na targach POLAGRA-PREMIERY
kategoria6
Aktualności
Szkolenie - Finanse i inwestycje w gospodarstwach rolnych, jednolity plik kontrolny w praktyce
kategoria6
Aktualności
Szkolenie „Programy komputerowe, narzędzia internetowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym”.
paragraf
Aktualności
Co dalej z doradztwem rolniczym?
kategoria6
Aktualności
Broszura - Razem możemy więcej - Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. "Efektywne wykorzystanie innowacyjnych metod w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich"
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. "Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”
LOGA
Aktualności
Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej – szkolenia dla doradców
kategoria6
Aktualności
Konferencja - Informatyka w rolnictwie
3549126dfa030b9b281a31507bb8444e
Aktualności
Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia - relacja ze szkolenia
826f1c28b2e281ae1aa8e31cf1587ef3
Aktualności
Uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu pn. Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
map
Aktualności
Podsumowanie projektu pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”
logotypy innowacje ogrod
Uprawy
Konferencja: Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej
6df6142c27669d0d8a4f7a11e1ffcda7
Aktualności
Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych - relacja z przebiegu seminarium
kategoria6
Aktualności
Zapraszamy na Centralne Targi Rolnicze
eaa28c1f1d89f5dc9549233f0812ec92
Aktualności
Szkolenie „Sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy – zasady zakładania działalności krok po kroku” – relacja ze szkolenia
kategoria6
Aktualności
Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego
kategoria3
Uprawy
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające dla osób sprzedających środki ochrony roślin
kategoria9
Prawo - Podatki
Ewidencja przychodów i rozchodów na potrzeby realizacji wybranych działań inwestycyjnych PROW 2014-2020
WP 20171113 10 12 50 Pro 400x400
Aktualności
Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Sokółce
kategoria6
Aktualności
V Ogólnopolskie Seminarium dla komisarzy i organizatorów targów, wystaw i imprez promocyjnych
kategoria6
Aktualności
Szkolenie - Finanse i podatki w działalności rolniczej i pozarolniczej, nowe przepisy podatkowe
2017 10 26 logo
Aktualności
Bezpłatne seminarium - Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych
kategoria2
Hodowla i Rybołóstwo
Szkolenie - Wykorzystanie pasz objętościowych w żywieniu krów mlecznych
kategoria10
Notowania i analizy
Polski handel zagraniczny towarami rolno–spożywczymi w okresie siedmiu miesięcy 2017 r.
kategoria3
Uprawy
Produkcja nasienna w świetle działań programu rolo-środowiskowo-klimatycznego - szkolenie
oze logotypy
Rolnictwo Ekologiczne
OZE jako element ograniczania niskiej emisji - relacja ze szkolenia
logotyp
Rolnictwo Ekologiczne
Z pola do garnka - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw - relacja z wyjazdów studyjnych
kategoria6
Aktualności
Sposób na Sukces - dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - szkolenie wyjazdowe
kategoria6
Aktualności
Szkolenie pt. "Sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy – zasady zakładania działalności krok po kroku"
2017 10 26 logo
Aktualności
Informacja o bezpłatnym seminarium nt. „Współpraca podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz tworzenia i upowszechniania innowacji rolniczych”
kategoria1
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie - Ochrona gleb i wód obowiązkiem zrównoważonego gospodarowania
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.
86d2ab8b89d9afba1d9ce7506b0731dd
Uprawy
Małopolska wieś pachnąca ziołami
logotypy liderki
Aktualności
Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego
kategoria6
Aktualności
Ogłoszenie wyników XXV konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” za 2016 r.
3c971f47406c5273e22fab9d9699b370
Aktualności
XIV Rolniczy Festiwal Nauki
14b8e886979e6c152b5e6cb43fbd9c0a
Hodowla i Rybołóstwo
Innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej – relacja ze szkolenia
924f2f93e45c7c2170278c0c093540ee
Sprzęt Rolniczy
Relacja ze szkolenia - Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym
kategoria6
Aktualności
XIV Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa dla kierowników Działów Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
mini 2017 10 16 logo
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie bezpłatne - wyjazd studyjny: „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”
log2
Rolnictwo Ekologiczne
Zapraszamy na podsumowanie X edycji konkursu na "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017"
kategoria6
Aktualności
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
fot 112 150x150
Aktualności
TARGI JESIEŃ W GLIŚNIE
1378ad6fe28c2aea7f3c42fe07d1b5dd
Aktualności
„Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce" - relacja z wyjazdu studyjnego
kategoria6
Aktualności
Szkolenie - Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000 oraz inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej i zapobiegające zniszczeniu produkcji rolnej – zasady i warunki przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020
7d2a4e288c15ef420deef069193b767c
Aktualności
Dożynki Jasnogórskie i XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza
kategoria6
Aktualności
Innowacje w rolnictwie - upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej – szkolenie stacjonarne połączone z wyjazdem studyjnym
kategoria6
Aktualności
Emisja filmów „Nowoczesność w rolnictwie”
kategoria6
Aktualności
Szkolenie pt. "Rozwój ekonomii społecznej na obszarach wiejskich"
logotyp
Rolnictwo Ekologiczne
Z pola do garnka - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw
kategoria6
Aktualności
Broszura Sieć EIP-AGRI dostępna w języku polskim
kategoria5
Agroturystyka
Szkoleni e-learningowe pn. „Metodyka budowy zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej (programów turystycznych) z wykorzystaniem możliwości jakie tworzy PROW 2014-2020”
kategoria3
Uprawy
Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2017 r.
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pod nazwą „Produkcja żywności w zagrodzie edukacyjnej”.
kategoria6
Aktualności
Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018
1
Aktualności
Szkolenie pn. „Estetyzacja najbliższego otoczenia, w tym ogródków przydomowych oraz wystroju wnętrz, w kontekście obowiązujących stylów i trendów”.
kategoria6
Aktualności
XXV edycja konkursu "Najlepsze wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego” za 2016r.
87aa5cdaf324fa04b2c9165523d0d1d1
Aktualności
Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
4bb6ac3b85e7315c795adefefe4de0fa
Aktualności
Relacja ze szkolenia pn. Partnerstwo dla Rozwoju
2949ab0e71ee3abb04f14d9f20e10ee3
Aktualności
Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
b917e4d08d2bf6cca7ed946c28e58130
Aktualności
Konferencja poświęcona bioasekuracji
kategoria6
Aktualności
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – szkolenie połączone z warsztatami dotyczącymi konkurencyjnego wyboru wykonawców
kategoria6
Aktualności
Szkolenie terenowe - Doskonalenie umiejętności ekspertów przyrodniczych w zakresie rozpoznawania siedlisk przyrodniczych oraz metodyki doradzania