shiuz__750 x 100 px_1

Udział KGW w Rolniczym Handlu Detalicznym

W ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) możliwe jest zbywanie surowców oraz żywności przetworzonej (produkty mięsne, produkty mleczne, produkty złożone, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo) konsumentowi końcowemu oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny czyli sklepów, restauracji i stołówek z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Warunkiem jest, aby taka żywność pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

1

Foto: Silviarita z Pixabay

Wielkopolska Izba Rolnicza, na wniosek kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę przepisów w zakresie rolniczego handlu detalicznego, tak aby mogły w nim uczestniczyć również KGW. Umożliwienie kołom gospodyń wiejskich sprzedaży swych produktów w ramach uproszczonych procedur skierowanych dla KGW pozwoliłoby na ekonomiczne utrzymanie się, wzrost ich znaczenia w społeczności lokalnej, podniesienie przedsiębiorczości wśród rolniczek prowadzących małe gospodarstwa rolne. Patrząc szerzej udział ten pozwoliłby na zróżnicowanie źródeł dostarczanie żywności a co za tym idzie - zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Umożliwienie sprzedaży produktów wytworzonych przez koła gospodyń wiejskich pozwoli również na rozwój rynków i produktów lokalnych.

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała odpowiedź z Ministerstwa w tej sprawie. Z udzielonej informacji dowiadujemy się, iż wdrożone w polskim systemie prawnym przepisy dotyczące RHD zostały skierowane rolnikom indywidualnym. Podmioty prowadzące RHD mogą zbywać wyprodukowane przez siebie środki spożywcze w określonych ilościach, dwóm rodzajom odbiorców – konsumentowi finalnemu lub lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny, np. restauracje, stołówki, sklepy spożywcze.

Koła gospodyń wiejskich mogą być rejestrowane jako podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny przez właściwe organy urzędowej kontroli żywności – jest nią Inspekcja Weterynaryjna lub Państwowa Inspekcja Sanitarna. Rejestr ten może być dokonany po spełnieniu wymogów wskazanych w przepisach prawa żywnościowego określonego dla RHD.

Jednym z rozwiązań w tym zakresie, biorąc pod uwagę wyłącznie przepisy prawa żywnościowego, jest to, że koła mogą obecnie funkcjonować na rynku jako typowe zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego pozostając pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Takie zakłady mogą odbierać żywność wyprodukowaną przez poszczególnych członków koła prowadzących RHD. Członkowie tego samego koła mogą prowadzić sprzedaż środków spożywczych wyprodukowanych w ramach RHD na jednym stoisku podczas wystaw, festynów, targów, kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.

Podsumowując odpowiedź Ministerstwa, koła gospodyń wiejskich mogą funkcjonować obecnie na rynku jako podmioty prowadzące handel detaliczny lub rolniczy handel detaliczny, po spełnieniu wymogów, w tym dotyczących rejestracji działalności we właściwym organie urzędowej kontroli żywności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje w najbliższym czasie zasadniczych zmian przepisów dotyczących rolniczego handlu detalicznego.

Magdalena Kołodziejek

Załączniki do pobrania
Treść pisma WIR do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo WIR

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: handel; handlu; gospodyń; rolnictwa; wiejskich; detaliczny; prowadzące; prowadzących; rozwoju; udział; żywności; podmioty; ramach; produktów; rolniczego; rolniczy; odpowiedź; żywność; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »