Artykuł o Tematyce EkologicznejSyngenta przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje przeciwdziałające zmianie klimatu

 


Syngenta przez najbliższe 5 lat przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje służące rozwojowi rolnictwa zrównoważonego
Podczas nowojorskiego szczytu nt. Zrównoważonego Rozwoju Prezes Syngenty, Erik Fyrwald, wyjaśni, na czym będą polegały nowe cele firmy, w tym plan wdrażania dwóch nowych, przełomowych technologii rocznie
Syngenta zredukuje ślad węglowy swoich działań operacyjnych o 50%, wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu

Syngenta ogłosiła dziś, że w ciągu kolejnych 5 lat wyda 2 miliardy dolarów, aby pomóc rolnikom w walce ze wzrastającymi zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

Inwestycja ta pomoże firmie osiągnąć nowy cel w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakim jest coroczne wprowadzanie na rynek co najmniej 2 przełomowych technologii, które zredukują wpływ rolnictwa na klimat i pomogą w zapewnieniu wystarczającej ilości pożywienia mieszkańcom Ziemi.

Prezes Syngenty Erik Fyrwald ogłosił także, że inwestycjom w badania na rzecz zrównoważonego rolnictwa towarzyszyć będą działania zmierzające do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r. W ten sposób firma chce wesprzeć ambitne cele Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu. Zobowiązanie Syngenty zostało zweryfikowane i poparte przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

“Rolnictwo odgrywa obecnie kluczową rolę w światowych działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym,” powiedział Fyrwald. “Syngenta zobowiązuje się zwiększyć tempo swoich innowacji, aby znaleźć lepsze i bezpieczniejsze rozwiązania zapobiegające zmianie klimatu i utracie bioróżnorodności.”

“To nie są tylko słowa, to prawdziwe działania, które pomogą naszej firmie skoncentrować się na pomocy rolnikom w walce ze zmianą klimatu i zmniejszeniu udziału całego sektora w emisji gazów cieplarnianych.”

2 miliardy USD zostaną przeznaczone na programy dające wymierne korzyści oraz na przełomowe technologie, które będą miały istotny wpływ na rozwój zrównoważonego rolnictwa. Należą do nich m.in. właściwie wykorzystanie ziemi uprawnej, zapobieganie erozji gleby oraz integrowana ochrona roślin.

Dzięki wieloletniej współpracy z organizacją pozarządową The Nature Conservancy, Syngenta opracowuje strategie pozwalające zidentyfikować oraz przetestować innowacje i technologie, które przynoszą korzyść rolnikom i środowisku. Współpraca opiera się wspólnych wysiłkach w celu poprawienia stanu gleby, lepszego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ochronie siedlisk w głównych rejonach rolniczych na całym świecie.
Sally Jewell, Prezes The Nature Conservancy, powiedziała: “Poprawa stanu przyrody na dużą skalę będzie wymagała odważnych działań ze strony sektora prywatnego. Ponieważ przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju, z zadowoleniem przyjmujemy możliwość wykorzystania naszej wiedzy i badań, aby zmieniać praktyki biznesowe. Inwestycja Syngenty w innowacje to ważny krok w kierunku przyszłości, w której zarówno człowiek jak i natura będą dobrze prosperować.”

Cynthia Cummis, Dyrektor ds. Łagodzenia Skutków Zmiany Klimatu przez Sektor Prywatny w World Resources Institute, jednym z partnerów inicjatywy Science Based Targets, powiedziała: „Gratulujemy firmie Syngenta zatwierdzenia jej celów redukcji emisji CO2 w ramach inicjatywy "Science Based Targets". Przywództwo sektora agrobiznesu jest niezbędne w walce ze zmianami klimatycznymi, a wyznaczając te cele, Syngenta wytycza sobie drogę do wzrostu".

Cele te stanowią część podjętego na początku tego roku zobowiązania Syngenty. Dotyczy ono przyspieszenia innowacji, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed rolnikami w związku ze zmianą klimatu, erozją gleby i utratą różnorodności biologicznej. Postępy w realizacji tych celów będą przedmiotem corocznego niezależnego audytu. Zobowiązanie zostało sformułowane w dużej mierze w oparciu o wyniki 150 sesji konsultacyjnych przeprowadzonych na całym świecie, które miały pomóc liderom firmy w określeniu priorytetowych obszarów inwestycyjnych.

 

O firmie Syngenta
Syngenta jest jedną z wiodących firm rolniczych na świecie. Naszą ambicją jest pomóc bezpiecznie wyżywić naszą planetę przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Nasz cel to poprawa zrównoważonego rozwoju, jakości i bezpieczeństwa rolnictwa dzięki nauce na światowym poziomie i innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie upraw. Nasze technologie umożliwiają milionom rolników na całym świecie lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów Ziemi. 28 000 naszych pracowników w ponad 90 krajach pracuje nad zmianą sposobu uprawy roślin. Poprzez partnerstwo, współpracę i The Good Growth Plan zobowiązujemy się do poprawy wydajności gospodarstw rolnych, zapobiegania degradacji gleby, zwiększania bioróżnorodności i rewitalizacji społeczności wiejskich. Więcej informacji na stronach www.syngenta.com, www.syngenta.pl i www.goodgrowthplan.com.


 

 


Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń wybiegających w przyszłość
Dokument ten zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które można rozpoznać po zastosowanych terminach takich jak „sądzimy”, „oczekujemy”, „spodziewamy się”, „zamierzamy”, „planujemy”, „będziemy”, „może”, „powinno”, „przewidujemy”, „potencjalnie”, „będziemy wciąż” i tym podobnych. Stwierdzenia takie mogą być obarczone ryzykiem i niepewnością, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od tych stwierdzeń. W przypadku Syngenty takie ryzyko i niepewność obejmują ryzyko związane z postępowaniami sądowymi, zatwierdzeniami regulacyjnymi, rozwojem nowych produktów, rosnącą konkurencją, ryzykiem kredytowym klientów, ogólnymi warunkami gospodarczymi i rynkowymi, zgodnością i środkami zaradczymi, prawami własności intelektualnej, wdrażaniem zmian organizacyjnych, utratą wartości niematerialnych i prawnych, postrzeganiem przez konsumentów genetycznie zmodyfikowanych upraw i organizmów lub środków ochrony roślin, zmianami klimatycznymi, wahaniami kursów wymiany walut i/lub cen towarów, uzgodnieniami dotyczącymi dostaw z jednego źródła, niepewnością polityczną, klęskami żywiołowymi, a także naruszeniem bezpieczeństwa danych lub innymi zakłóceniami w funkcjonowaniu technologii informacyjnych. Syngenta nie zakłada obowiązku aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia rzeczywistych wyników, zmienionych założeń lub innych czynników.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: syngenta; które; zrównoważonego; miliardy; innowacje; klimatu; będą; firmie; syngenty; rolnictwa; rolnikom; rozwoju; ; emisji; sektora; całym; zmianami; przeznaczy; pomóc; zmia;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »