Srebrny Jubileusz Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej

9 stycznia 2016 roku w podpoznańskim Rosnówku odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 25 lecia istnienia Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej. W uroczystości udział wzięli hodowcy zrzeszeni w ramach Związku oraz przedstawiciele instytucji, firm i mediów współpracujących i wspierających Związek na przestrzeni ćwierćwiecza jego działalności.

1

Otwierając uroczystość obecny Prezes WZHTCh Grzegorz Majchrzak przybliżył okoliczności powstania oraz zarys działalności Związku. W swoim wystąpieniu szczególne słowa podziękowania skierował do tych działaczy, którzy 25 lat temu zdecydowali o potrzebie powołania do życia tej organizacji, a także dotychczasowym władzom, osobą i instytucjom wspierającym działalność Związku.

W trakcie uroczystości nastąpiła prezentacja sztandaru Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, który ufundowany został dla upamiętnienia Jubileuszu. Po wbiciu pamiątkowych gwoździ przez jego fundatorów, sztandar został poświęcony przez księdza Andrzeja Pateckiego, kanonika Kapituły Kontrkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim.

2

Jubileuszowe spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń członkom Związku, którzy na przestrzeni 25 lat aktywnie działali na rzecz organizacji. Wręczono odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezes WIR Piotr Walkowskiego oraz odznaczenia przyznane przez Związek: złote, srebrne i brązowe medale „Zasłużony dla WZHTCh”. Zarząd Związku skierował także podziękowania dla instytucji wspierających działalność WZHTCh. Podziękowanie za patronat i pomoc w organizacji Jubileuszu w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej odebrał Prezes Piotr Walkowski.

Mając na uwadze wieloletnią, pomyślną współprace między WZHTCh a Wielkopolska Izbą Rolniczą, Zarząd WIR podjął uchwałę o nadaniu Wielkopolskiemu Związkowi Chodowców Trzody Chlewnej Medalionu Honorowego im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Odznaczenie wręczyli Prezes WIR Piotr Walkowski oraz Andrzej Frąckowiak Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

3

Gratulacje z okazji Jubileuszu oraz życzenia pomyślności na kolejne lata złożyli goście uroczystości, wśród których byli m.in. prof. Grzegorz Skrzypczak – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Frąckowiak – przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, dr Lesław Szabłoński – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Janusz Rodziewicz – prezes Głównego Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Zbigniew Nowak i Józef Konarczak – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Jacek Marcinkowski – honorowy prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Ryszard Mołdrzyk i Jan Biegniewski – prezes i wiceprezes PZHPTCh Polsus, dr Tadeusz Blicharski – dyrektor biura PZHPTCh Polsus oraz Idzi Łukaszewski – prezes Lubuskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.


Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej powstał 9 lipca 1991 roku w Poznaniu, zrzeszając hodowców trzody chlewnej z ówczesnych województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i poznańskiego. Obecnie Związek jest zrzeszeniem hodowców trzody chlewnej z Wielkopolski. Związek reprezentuje i broni interesów hodowców trzody chlewnej. Jego celem jest organizacja hodowli trzody chlewnej poprzez opracowywanie planów i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia materiału hodowlanego. Związek ściśle współpracuje z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, instytucjami naukowymi oraz podmiotami sprzyjającymi hodowli i produkcji rolniczej. Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących hodowli trzody chlewnej, organizuje szkolenia i fachowe doradztwo mając na celu podnoszenie wiedzy producentów trzody chlewnej w zakresie racjonalnych metod hodowli i chowu świń oraz zwiększaniu dochodowości gospodarstwa. Związek współuczestniczy w organizowaniu wystaw i pokazów hodowlanych oraz seminariów. Wspiera hodowców w zakresie zaopatrzenia i zbytu materiału hodowlanego oraz zaopatrzenia w paszę, sprzęt oraz środki niezbędne do prowadzenia hodowli. Ponadto prowadzi ocenę wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej oraz księgi i rejestry zwierząt hodowlanych.

Związek prowadzi również działania promocyjne i informacyjne wspierające sektor hodowli i chowu świń. Współpracuje w tym zakresie z wieloma organizacjami branżowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi w tym także z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Przy wsparciu m.in. środków pochodzących z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego realizuje szereg cennych i atrakcyjnych projektów mających na celu promocję spożycia mięsa wieprzowego. Pierwszym Prezesem Związku był Roman Napierała. Zrezygnował z tej funkcji w 2007 r., w jego miejsce powołano Ryszarda Mołdrzyka, który w 2011 r. wybrany został prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Od 2014 r. po dziś dzień funkcję Prezesa WZHTCh pełni Grzegorz Majchrzak.

Katarzyna Strzyż


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: trzody; chlewnej; ; prezes; związku; hodowców; związek; hodowli; także; wielkopolskiego; stowarzyszenia; mięsa; rolnictwa; grzegorz; rzeźników; został; zakresie; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »