Prace i przyjęte rozwiązania na rzecz wsparcia produkcji trzody chlewnej

Obserwowany od wielu lat spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce zmusił Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do podjęcia działań w celu poprawy funkcjonowania sektora produkcji wieprzowiny.

W przyjętym programie odbudowy trzody chlewnej przewidziano wsparcie dla gospodarstw chcących wyspecjalizować się w produkcji prosiąt. Środki finansowe na ten cel mają być udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na modernizację, budowę, nabycie nieruchomości, zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz pokrycie ogólnych kosztów związane z wydatkami takimi jak: honoraria architektów, nabycie patentów, pozwoleń i licencji. Wsparcia tego nie będzie można wykorzystać w celu zakupu zwierząt i roślin jednorocznych. Szczegółowy zakres przyznawanej pomocy znany będzie dopiero po ustaleniu przepisów przez Unię Europejską.

Jedna z form pomocy dla sektora produkcji trzody chlewnej, która już działa jest utrzymanie wsparcia postępu biologicznego. Pomoc ta obejmuje pokrycie kosztów ksiąg hodowlanych prowadzonych przez podmiot uznany decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dofinansowanie kosztów prowadzenia oceny wartości użytkowej, a także fundowanie nagród na wystawach zwierząt hodowlanych. Wysokość kwoty przeznaczonej w 2013 roku ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej wyniosła 12.105 tys. zł i była ona o prawie 4% większa niż w roku ubiegłym. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania, aby Komisja Europejska w latach 2014-2020 również uwzględniła taką formę pomocy dla rolnictwa.

Ponadto w ramach wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej rolnicy mieli możliwość ubiegania się o kredyty preferencyjne. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych produkujących trzodę wyniosła 20.592 tys. zł. Minister Rolnictwa przestawił swoje stanowisko przed Komisją Europejską w sprawie rozszerzenia zakresu dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych i na zakup stada podstawowego.

W planie odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej pomóc ma realizacja programu pn. "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach". Program realizowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Prace nad odbudową produkcji białka roślinnego na bazie surowców krajowych ma na celu nie tylko obniżenie kosztów żywienia, ale również zmniejszenie importu białka paszowego pochodzącego głównie z roślin GMO, a tym samym wzmocnienie "bezpieczeństwa białkowego kraju". Większy udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów będzie oznaczać produkcję roślin w kierunku proekologicznym przy mniejszym użyciu środków chemicznych.

Dodatkowo w ramach wsparcia sektora trzody chlewnej Polscy rolnicy mogą prowadzić produkcję przetworzonych lub poddanych niektórym rodzajom obróbki produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wymagania jakie muszą być spełnione przy tego typu działalności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 

Maria Deresińska
Opracowanie na podstawie materiału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: "Informacja o pracach i przyjętych rozwiązaniach na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej".

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: produkcji; trzody; rozwoju; wsparcia; chlewnej; rolnictwa; sektora; roślin; będzie; kosztów; instytut; ramach; działalności; pomocy; białka; minister; dofinansowanie; można; krajowych; kr;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »