Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „WPR” z udziałem eksperta KRIR

copa-cogeca noweW dniu 16 grudnia 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Wśród tematów podjętych podczas posiedzenia znalazły się: informacje na temat działań Copa i Cogeca w zakresie dyskusji nad przyszłością WPR; przygotowanie posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw WPR; informacje na temat programów rozwoju obszarów wiejskich. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Mirosław Drygas.

Sekretarz generalny przedstawił informacje na temat zbliżających się konsultacji publicznych dotyczących zazielenienia. Zauważył, że konsultacje przeprowadzone przez Komisję europejską w tej kwestii są bardzo ważne i Copa-Cogeca powinna na nie odpowiedzieć, bo jest to nie tylko forma przeprowadzenia kontroli ale również forma poznania szerokiej opinii na temat WPR w tle z konsekwencjami dla prac nad nową WPR. Zgodnie z opinią ekspertów zebranych na posiedzeniu ważnym jest aby osiągnąć kompromis i wypracować wspólne zdanie Copa-Cogeca, które zostanie przedstawione przez Komitety w ramach konsultacji.

Delegacja z Hiszpanii zwróciła uwagę na kwestie budżetu, które będą bardzo istotne podczas dyskusji na temat tworzenia WPR po 2020 roku.

Sekretarz generalny podkreślił znaczenie wymiaru handlowego WPR. Dzięki WPR rolnikom powinno dać się możliwość podniesienia dochodów, ale zgodnie z informacjami od Komisji europejskiej cięć budżetowych nie da się uniknąć i będą one dotyczył również polityki rolnej.

W kolejnym punkcie zajęto się przygotowaniem posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego an temat WPR. Odnosząc się do wyborów które będą miały miejsce podczas grupy dialogu obywatelskiego Sekretarz generalny powiadomił zebranych iż Pan Mateo Bartolini z włoskiej organizacji CIA zostanie przewodniczącym grupy dialogu obywatelskiego ze względu na fakt, że jest jedynym kandydatem na to stanowisko i uzyskał poparcie wszystkich zainteresowanych stron.

W ostatnim punkcie porządku obrad przedstawiono prezentację dotyczącą implementacji programów rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR do roku 2020.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich obejmuje sześć celów:

  • transfer wiedzy i innowacje
  • rentowność ekonomiczna i konkurencyjność
  • organizacja łańcucha dostaw żywności i zarządzanie ryzykiem
  • przywracanie, konserwowanie i zwiększanie ekosystemów
  • efektywne wykorzystanie zasobów i zmiany klimatyczne
  • dywersyfikacja i integracja społeczna

W sumie reprezentuje to budżet wielkości około 161 miliardów € dla całej Unii europejskiej.

Na cel transfer wiedzy i innowacje przeznaczono 3,9% całkowitych wydatków w ramach środków na transfer wiedzy, doradztwo i współpracę. Wsparte zostaną 15 259 projekty współpracy, przeszkolonych zostanie 3,9 mln uczestników seminariów i szkoleń, powstanie 3 000 grup operacyjnych EPI.

Cel rentowność ekonomiczna i konkurencyjność będzie obejmował 335 000 gospodarstw co reprezentuje 2,8% gospodarstw w UE.

Cel dotyczący bioróżnorodności będzie obejmował 17,6% ogółu gruntów rolnych na podstawie umów o zarządzanie wspierające różnorodność biologiczną i/lub krajobraz oraz 3,45% całkowitej powierzchni leśnej na podstawie umów o zarządzaniu wspierających różnorodność biologiczną.

Cele dotyczące zmian klimatycznych będzie obejmował 7,6% całkowitej powierzchni gruntów rolnych w ramach umów zarządzania ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych i/lub amoniaku oraz 2% ogólnej liczby jednostek żywego inwentarza, które zostaną objęte inwestycjami w ramach gospodarki zwierzęcej dotyczącej zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i/lub amoniaku.

Cele dotyczące energii odnawialnej reprezentują łącznie kwotę 3,2 mld euro, to wartość inwestycji w produkcję energii odnawialnej.

Cele nierolnicze związane z kreacją nowych miejsc pracy obejmują w sumie 123 500 nowych miejsc pracy niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem, z czego: 77 500 miejsc pracy w ramach działań na rzecz dywersyfikacji oraz tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw, 46 000 miejsc pracy w ramach działań mających na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

 
 

125ml milk

copa cogeca nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ramach; obywatelskiego; które; miejsc; dialogu; copa-cogeca; rozwoju; działań; informacje; obszarów; umów; posiedzenia; będą; podczas; generalny; posiedzenie; będzie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »