Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

PrezydiumCopa11 (1).JPG W dniach 29-30 listopada br. w siedzibie Komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu udział wziął Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz. Głównymi tematami omawianymi podczas dwudniowego posiedzenia Prezydiów były m.in.: Wybory Prezydencji komitetu COGECA,  dyskusja z Panem Leandrem Boulez, członkiem komitetu sterującego EuroCommerce, na temat ostatnich wydarzeń w zakresie procesu wielostronnych rozmów prowadzonych w ramach Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszy dzień Prezydium rozpoczął się od wyboru Prezydencji Komitetu COGECA. Przewodniczącym Komitetu COGECA został wybrany Pan Christian Pèes, Prezes Organizacji Francuskich Spółdzielni Rolniczych. Wybrano także 6 wice-przewodniczących : Pana Manfreda Nüssel, Prezesa Organizacji Niemieckich Spółdzielni Rolniczych DRV; Pana Thomasa Magnussona, Wiceprezesa Federacji Szwedzkich Rolników LRF; Panią Antonię Figueiredo, zastępcę Sekretarza Generalnego Portugalskiej Konfederacji Spółdzielni Rolnych CONFAGRI oraz Pana Martina Pýcha, Prezesa Związku Rolnego Republiki Czeskiej.
 
 
PrezydiumCopa11 (2).JPG  PrezydiumCopa11 (3).jpg
 

Podczas pierwszego dniach Prezydiów odbyła się dyskusja z Panem Leandrem Boulez, członkiem komitetu sterującego EuroCommerce, na temat obecnych problemów w łańcuchu dostaw żywności. Otwierając dyskusję, przewodniczący komitetu COPA, Pan Gerd Sonnleitner, powiedział, „Jako rolnicy borykamy się z bardzo poważnymi problemami w łańcuchu żywnościowym. Konsumenci płacą bardzo mało za produkty rolne, a to się niestety odbija się bezpośrednio na dochodach europejskich rolników. W związku z tym musimy jasno podkreślać, że obecny podział w łańcuchu żywnościowym jest niesprawiedliwy”. Przewodniczący komitetu COGECA Christian Pèes dodał: „Chcemy sprawiedliwego podziału łańcucha żywnościowego; niedawno we Francji opublikowano badania, które wyraźnie wykazują ten brak równowagi. Proces przekazania wartości dodanej do sektora dystrybucji i konsumentów trwa już wiele lat, lecz gdy dzisiaj analizujemy podział wartości dodanej produktów rolnych, z 30%, zaledwie 8% trafia do rolników, a reszta trafia do detalistów i ta sytuacja jest dla nas nie do przyjęcia”.  Odnosząc się do tych wypowiedzi, Pan Boulez stwierdził, że w dzisiejszych czasach hipermarkety muszą być bardzo elastyczne jeżeli chodzi o ceny, ponieważ dziś konsument ma bardzo dużo podobnych sklepów do wyboru. Jeśli chodzi o wprowadzenie dobrowolnego systemu lub europejskiego rozporządzenia na rzecz wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych, Pan Boulez zasugerował, że najlepszą drogą, aby osiągnąć ten cel jest dobrowolne wdrażanie ram dobrych praktyk handlowych, tłumacząc, że w EuroCommerce, która reprezentuje organizacje zajmujące się handlem detalicznym, hurtowym oraz międzynarodowym,  istnieje obecnie dobrowolny system, który jest gotowy do wdrażania. Odnosząc się do tej wypowiedzi, Pan Przewodniczący Sonnleitner oświadczył, że kodeksy oparte na systemie dobrowolnym, jak na przykład w EuroCommerce, istniały  już w przeszłości, lecz były niestety nieskutecznie. Przewodniczący Pèes dodał, że kwestie anonimowości oraz sankcje nie są ujęte w systemie dobrowolnym, a to dla rolników jest kluczową kwestią. Sekretarz Generalny Komitetów COPA-COGECA Pan Pekka Pesonen przedstawił oficjalne stanowisko COPA-COGECA, które podkreśla, że podejście dobrowolne powinno być uzupełnione rozporządzeniem.

Kończąc dyskusję na ten temat, Przewodniczący Sonnleitner powiedział, „jeśli będziemy popierać kodeks dobrowolny, będzie to wyglądało, jakbyśmy uważali, że nie ma poważnego problemu w łańcuchu żywnościowym”.

Drugi dzień Prezydium został głównie poświęcony debacie na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, w której udział wziął Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Dacian Cioloş. Otwierając debatę, przewodniczący Sonnleitner podziękował Komisarzowi Cioloşowi za walkę na rzecz utrzymania silnego budżetu na Wspólną Politykę Rolną w nowych ramach finansowych na lata 2014-2020. Pan Sonnleitner podkreślił również, że budżet przeznaczony na WPR powinien być najistotniejszym elementem reformy WPR ze względu na bardzo ambitne cele przedstawione przez Komisarza Cioloşa, takie jak wprowadzenie obowiązkowego połączenia dopłat bezpośrednich otrzymanych przez rolników UE i programów tzw. „zazielenienia”. Jeśli chodzi o zazielenienie, Pan Przewodniczący Sonnleitner poparł również propozycje Komisarza Cioloşa w zakresie wdrażania „ekwiwalencji” w programach zazielenienia, które Komisarz Cioloş przedstawił podczas Kongresu Europejskich Rolników w Budapeszcie w październiku br. Zabierając głos, Pan Komisarz Cioloş oświadczył, że niepokoi go fakt, że słyszy od wielu przedstawicieli, że jeżeli będą cięcia w budżecie przeznaczonym na WPR, to trzeba będzie znieść zazielenienie. Zdaniem Komisarza, cięcia budżetu oraz zniesienie zazieleniania oznaczałoby, że rolnictwo straciłoby na tym dwukrotnie. Należy zatem dostosować budżet do reformy i pokazać, że rolnictwo prawidłowo wykorzystuje swoje fundusze, że reforma WPR odpowiada na oczekiwania społeczeństwa oraz że przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego i zapewniamy miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Odnosząc się jednak do kwestii ekwiwalencji, Komisarz Cioloş powiedział, że nie zostały przedstawione do to tej pory żadne propozycje, ponieważ zgodnie z traktatem Lizbońskim, należy je skonsultować z opinią Rady Ministrów oraz Parlamentu Europejskiego. Na obecny moment nie doszło to jeszcze do skutku, ponieważ Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy PE jeszcze nie głosowała nad poprawkami i nie wydała oficjalnej opinii w zakresie reformy WPR po 2013 roku”.  Kończąc swoje wystąpienie Komisarz Cioloş wspomniał również o braku zgody w zakresie ustalania budżetu UE na lata 2014-2020, czyli także na WPR i ostrzegł, że dalsze przedłużenie negocjacji budżetowych będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na rolnictwo. Komisarz Cioloş wyraził jednakże swój optymizm, mówiąc, że ma nadzieję, że negocjacje podczas szczytu, który odbędzie się w Irlandii w lutym 2013 roku, zakończą się porozumieniem, i że temat reformy WPR po 2013 roku będzie można zakończyć podczas Prezydencji Irlandzkiej. Podczas debaty, przedstawiciele organizacji rolników  COPA-COGECA podziękowali Komisarzowi Cioloşowi za silne wsparcie w zakresie budżetu na WPR oraz jednogłośnie zgodzili się z Komisarzem, że należy jak najszybciej uzyskać kompromis w zakresie budżetu UE.
 
 

Magdalena Montaigu -  Biuro KRIR w Brukseli  

 

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

 


Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

PrezydiumCopa11%20%281%29
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: komitetu; przewodniczący; bardzo; zakresie; komisarz; copa-cogeca; reformy; budżetu; podczas; prezydium; łańcuchu; będzie; ; rolników; ponieważ; sp&oacu;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »