Odpowiedź MRIRW na pismo WIR w sprawie negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Wielkopolska Izba Rolnicza w piśmie z dnia 25.04.2016 r. wyraziła swój niepokój o interes polskiej gospodarki i innych dziedzin życia społecznego po wejściu w życie postanowień umowy TTIP.

Zawarcie umowy obejmującej kluczowe kwestie, takie jak rozstrzyganie sporów między inwestorami i państwem oraz zasady współpracy regionalnej mogą stanowić zagrożenie dla przyjętych przez Polaków zasad demokracji i państwa prawa. Co więcej istnieje prawdopodobieństwo naruszenia standardów bezpieczeństwa, standardów socjalnych i środowiskowych, jak również obrony interesów prywatnych i konsumenckich.

Największy niepokój, zdaniem izby budzą jednak konsekwencje, jakie umowa przyniesie rolnictwu i od lat wypracowane przez Unię Europejską standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego z Wielkopolski, nie jest możliwe powstrzymanie napływu na europejski rynek pochodzącej zza oceanu żywności modyfikowanej genetycznie (GMO), czy zawierającej pozostałości antybiotyków i hormonalnych specyfików stymulujących produkcję mięsa. Likwidacja barier celnych otworzy polski rynek na produkty żywnościowe, wytwarzane w zupełnie innych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, co stanowić będzie bardzo poważną konkurencję, której nasi rolnicy nie będą w stanie sprostać. Mimo iż Ministerstwo Rozwoju deklaruje, że Polska będzie dążyć do tego by umowa TTIP zawierała klauzulę pozwalającą na ochronę rynków w sytuacji zaburzenia ich równowagi, Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża swoją wątpliwość co do skuteczności takich obietnic. Zdaniem izby, negocjacje przebiegają raczej w kierunku, aby przynieść jak największe korzyści międzynarodowym korporacjom i państwom silnym gospodarczo. Państwa słabsze zostaną sprowadzone do roli konsumentów i rezerwuaru taniej siły roboczej.

Odbywające się już od ponad dwóch lat negocjacje są tajne, co jest zgodne ze standardami pracy nad tego typu umowami, to jednak staramy się wnikliwie analizować wszelkie informacje o negocjacjach, w myśl zasady: co bardziej tajne, tym większe budzi obawy. Nie jesteśmy w tym odosobnieni. Doniesienia prasowe raz po raz informują o protestach przeciwników TTIP, w tak bogatych państwach jak: Niemcy, Wielka Brytania czy nawet Stany Zjednoczone. Europejską inicjatywę przeciwko TTIP i CETA (umowie gospodarczej z Kanadą) poparło już blisko 3,5 mln obywateli.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się z apelem o wnikliwe zbadanie wszelkich zagrożeń, jakie stanowić może dla Polski TTIP oraz poddanie ich szerokiej konsultacji społecznej. Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego nigdy nie poprze w tej sprawie rozwiązań kompromisowych, o ile miałyby one położyć na szali interes polskich producentów żywności.

Treść odpowiedzi dotyczącej przedmiotowej sprawy, otrzymanej z MRIRW (pdf).

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnicza; stanowić; wielkopolska; zdaniem; sprawie; standardów; państwa; europejską; innych; ; odpowiedź; negocjacje; będzie; polski; jednak; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »