– Na świecie wiele się zmienia. Nie jest już celem stosowanie chemii w coraz większej ilości i dawkach, ale wprost przeciwnie – szukanie alternatyw – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas 59 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Tematem dzisiejszej sesji były nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na ogromne wyzwania stojące przed naukowcami.

– Społeczeństwo, obawia się środków chemicznych, nie do końca ma do nich zaufanie, nie jest przekonane, czy za jakiś czas, coś co uznawane jest obecnie za bezpieczne nie będzie miało skutków negatywnych – powiedział minister.

Mówiąc o zachodzących zmianach w podejściu do stosowania środków chemicznych w uprawie roślin minister zwrócił jednocześnie uwagę na alternatywne możliwości wykorzystujące produkcję integrowaną. Zaznaczył jednak, że taka produkcja wymaga bardzo dużej, specjalistycznej wiedzy od rolników.

– Nie możemy konkurować na świcie pod względem skali produkcji, ale naszą szansą z pewnością jest produkcja żywności bardzo wysokiej jakości – podkreślił minister.

W trakcie spotkania w dyskutowano również o programie białkowym. Minister poinformował m.in. o przyznaniu mu racji przez Komisję Europejską, która opowiedziała się za poszukiwaniem europejskiego białka, które mogłoby zastąpić importowane dotąd spoza Unii Europejskiej.

Podczas dzisiejszego spotkania minister Ardanowski odznaczył zasłużonych pracowników Instytutu odznaczeniami państwowymi oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 

Min. J.K. Ardanowski na Sesji naukowej w Poznaniu
Min. J.K.Ardanowski i dyr IOR-PIB M. Mrówczyński z odznaczonymi
Sesja Naukowa IOR-PIB
Uczestnicy Sesji Naukowej
 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/