NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

7 września 2018 roku weszła wżycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Najważniejszą zmianą dla rynku świeżych owoców i warzyw, wprowadzoną w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, jest zaostrzenie sankcji karnych a dokładnie możliwość nakładania przez inspektów IJHARS kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej.

Kary pieniężne dotyczyć będą takich przewinień jak:

- uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów,

- wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej,

- odmowa okazania dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw lub niezamieszczanie w tych dokumentach odpowiednich informacji,

- wprowadzanie  ponownie do obrotu owoców i warzyw wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 543/2011, lub odnośnie do których nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia,

- zmianę sposobu zabezpieczeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

- nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w określonym terminie.

Jednocześnie uchylono grzywny za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej oraz za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów.

Kary pieniężne nałożone na handlowców prowadzących obrót owocami i warzywami niespełniającymi wymagań dotyczących jakości handlowej będą wyższe niż dotychczasowe mandaty karne. Warto jednak podkreślić, że kary pieniężne są od wielu lat stosowane w odniesieniu do innych artykułów rolno-spożywczych.

Nowe przepisy dają ponadto możliwości stosowania przez inspektorów WIJHARS Imiennego okresowego upoważnienia do kontroli.

Przedmiotowa zmiana ułatwi przede wszystkim prowadzenie kontroli handlowców, których dane identyfikujące nie są znane inspektorom WIJHARS i nie są przedstawiane w miejscu sprzedaży (np. na giełdach hurtowych).

 

 

 Źródło
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: warzyw; owoców; handlowej; jakości; kontroli; obrotu; których; artykułów; pieniężne; ustawy; rynków; zakresie; przepisy; niektórych; dotyczĄce; grudnia; owocÓw;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »