shiuz__750 x 100 px_1

Minister rolnictwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przebywa w Krynicy, gdzie uczestniczy w Forum Ekonomicznym. Wczoraj szef resortu rolnictwa wziął udział w dwóch panelach, na temat GMO oraz innowacyjności w rolnictwie.

Perspektywy GMO w Polsce

− Nie zamierzamy doprowadzać do tego, by w Polsce kiedykolwiek była legalna uprawa roślin GMO. Ustawa, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku wydaje się w sposób szczelny chronić polski rynek przed uprawami GMO – powiedział minister Ardanowski.

Jednocześnie przyznał, że problem GMO pojawia się w szczególności na rynku pasz. Polska jak i cała Unia Europejska uzależniona jest obecnie od importu źródeł białka paszowego głównie śruty sojowej GMO. Na polski rynek rocznie trafia około 2,4 mln ton śruty sojowej, która w 98% jest modyfikowana genetycznie. Obecnie najczęściej stosowany surowiec białkowy pasz, których rocznie produkujemy w Polsce około 20 mln ton. Wielkość polskiego rynku pasz, który od 2005 r. wzrósł o 100%, wynosi obecnie 14,6 mld złotych, a wartość powiązanego z nim rynku drobiarskiego na rok 2017 szacowana była na 20 mld złotych. Ogromny sukces eksportu polskiego drobiu opiera się bowiem w dużej mierze na jego konkurencyjnej cenie, będącej efektem ekonomicznie korzystnego procesu hodowli polskiego drobiu.

Minister poinformował, że będzie starał się doprowadzić do rozwoju polskiej produkcji białka, która stopniowo będzie ograniczała import soi modyfikowanej genetycznie.

− Liczę, że wspólnie możemy ustalić dalsze kroki i drogę dochodzenia do tego, w jaki sposób, zgodnie z opinią i oczekiwaniami naszych konsumentów, naszego społeczeństwa, wyeliminować również w paszy rośliny modyfikowane genetycznie.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że jeżeli konsumenci są ostrożni i obawiają się żywności modyfikowanej genetycznie, to należy taką postawę uszanować. – To konsumenci decydują swoją siłą nabywczą, swoim portfelem, o tym, co chcą kupować – dodał Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zapowiedział, że wkrótce wprowadzone zostanie dobrowolne oznaczanie produktów wolnych od GMO. Będzie to informacja szczególnie ważna dla konsumentów, którzy takiej wolnej od GMO żywności poszukują.

Innowacyjność jako wyzwanie dla rolnictwa

Przedmiotem panelu było z jednej strony przedstawienie projektów, planów oraz innowacyjnych działań służących m.in. koncentracji poda­ży krajowych towarów rolno-spożywczych oraz przeciwdziała­nia w zakresie marnotrawienia żywności, z drugiej pozycjonowa­nie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrod­ka Wsparcia Rolnictwa jako instytucji prorozwojowych z nowo­czesnym spojrzeniem na branże rolno-spożywczą i rynek kon­sumencki.

W kontekście udogodnień wprowadzanych w rolnictwie minister wspomniał o stonowaniu techniki obrazowej i wykorzystaniu satelit.

− Współcześnie dostępność satelitów sprawia, że możemy je wykorzystywać w sposób, jaki do tej pory był wręcz nieosiągalny dla branży rolnej – mówił wczoraj minister Ardanowski. − Dla mnie sprawą pierwszorzędnej wagi jest to, żebyśmy mogli przy mniejszym wysiłku bardziej precyzyjnie określać parametry upraw, posługując się obrazowaniem satelitarnym.

Informacje takie zdaniem ministra pozwoliłyby na określenie ze znacznym, bo kilkutygodniowym, a nawet kilku miesięcznym wyprzedzeniem określić wielkość zbiorów. Pomogłoby to w racjonalniejszym zarządzaniu rynkiem. Władzy publicznej dane takie pozwoliłyby na chociażby przeciwdziałanie rozmaitym spekulacjom na rynku i nieuprawnionym grom rynkowym.

Minister odnosząc się do bieżącej sytuacji w rolnictwie i problemu suszy odniósł się do kwestii szacowania strat. − Obecny system jest systemem od którego trzeba odejść w kierunku ocen zobiektywizowanych. Wydaje się, że obrazowanie satelitarne daje taką możliwość uzyskiwania obiektywnej i niekwestionowanej oceny, bardziej precyzyjnej. Co jest istotne także dla budżetu państwa. Dodatkowo daje możliwość przesunięcia części pracowników do innych zadań.

Dzisiaj, w kolejnym dniu Forum Ekonomicznego w Krynicy, minister Jan Krzysztof Ardanowski będzie prelegentem w debacie „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE w kontekście nowych, wieloletnich ram finansowych” oraz gościem panelu polonijnego „Sukces polskiego produktu za granicą – jak to się robi?”

Ponadto sekretarz stanu Szymon Giżyński będzie gościem panelu „Bezpieczeństwo żywności i środowiska. Wyzwania i perspektywy”, a podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki panelu „Polityka spójności UE po 20120 – perspektywa regionów.”

minister jan krzysztof ardanowski podczas panelu dyskusyjnego
uczestnicy forum ekonomicznego
minister j. k. ardanowski podczas panelu dyskusyjnego
Zobacz więcej
 

 Źródło
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/

125ml milk

491217e0 fc20 b2f9 5a4a be66718efbaa?153613811
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: minister; rolnictwa; ; będzie; panelu; polskiego; obecnie; żywności; ekonomicznego; krzysztof; rozwoju; konsumenci; gościem; polski; podczas; rolnictwie; konsumentów; ; ardanowski.; b;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »