Konferencja w Ministerstwie Środowiska

W dniu 1 lipca br. w Ministerstwie Środowiska odbyła się Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa oraz Ministra Środowiska, a następnie spotkanie inaugurujące program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Stacji Chemiczno-Rolniczych, Izb Rolniczych oraz Centrów i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wielkopolską Izbę Rolniczą na spotkaniu reprezentowała Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu WIR.

1

W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Obaj Ministrowie: Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski oraz Środowiska Henryk Kowalczyk zgodnie wymienili korzyści tego porozumienia. Są to m.in.: poprawa jakości gleb, a tym samym poprawa jakości środowiska, wsparcie rolników poprzez zwiększenie plonowania, uproszczenie systemu składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników.

2

W ramach programu dofinansowanie wapnowanie będzie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Program wapnowania gleb realizowany będzie w latach 2019-2023, a na jego budżet przeznaczonych zostało przeszło 300 mln zł. Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis. Wymagane będzie potwierdzenie realizacji przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.

Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Okres kwalifikowalności kosztów (faktury) – od 1 czerwca 2019 do 31 października 2023 r.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Elżbieta Bryl
Jolanta Nawrocka

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

1
TAGI: będzie; Środowiska; powierzchni; konferencja; odkwaszającego; jakości; stacji; użytków; przekraczającej; cao+mgo); dofinansowanie; gospodarstw; program; ministerstwie; składnika; ministr;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »