Program wapnowania gleb coraz bliżej

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie opublikowała komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął założenia do realizacji tego programu w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

1

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a jedną próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Przy większej powierzchni wymagającej wapnowania należy pobrać odpowiednio większą liczbę próbek.

Beneficjentami końcowymi Programu będą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Dotacja nie będzie udzielana do kosztów transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów:
od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Oznacza to, że do refundacji będzie można przedstawić faktury wystawione w tym okresie.

Do pobrania:
Szczegółowa informacja na temat pobierania próbek, badań gleb i wyników tych badań przygotowana przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu.

 

Opracowanie: Kornel Pabiszczak
na podstawie komunikatu Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: powierzchni; użytków; będzie; ministra; czystego; składnika; wapnowania; odkwaszającego; cao+mgo); gospodarstw; przekraczającej; stacji; gospodarki; Środowiska; program; programu; sposobu;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »