shiuz__750 x 100 px_1

Kondycja plantacji rzepaku przed zbiorem


uszczynyPoczątek lata to finalny etap produkcji rzepaku i zbóż oraz rozpoczęcie przygotowań do
zbiorów. Okres wegetacji tych gatunków uprawnych zbliża się już ku końcowi. Rolnicy,
mając na uwadze stan swoich upraw, a także przebieg warunków pogodowych w ostatnich
miesiącach, zaczynają szacować możliwy do zebrania plon.

Plantacje rzepaku ozimego przetrwały zimę w dobrej kondycji i wcześnie wznowiły
wegetację wiosenną. W styczniu odnotowano niedobór opadów. Pogłębiający się deficyt
wody w glebie w marcu i kwietniu sprawił, iż rośliny wykształciły mniejszą biomasę. Były
też niedostatecznie nawodnione i odżywione (nie wykorzystały w pełni drugiej dawki azotu),
co było szczególnie widoczne na glebach lżejszych. W takim stanie rzepaki weszły w okres
kwitnienia. W warunkach klimatycznych Polski najczęściej najlepiej udają się odmiany
wcześnie i średnio wcześnie kwitnące. Częściowo wynika to z przebiegu warunków
pogodowych. Odmiany wcześniej kwitnące są nieco mniej narażone na suszę w fazie
kwitnienia niż odmiany późniejsze. Z uwagi na to, iż wykazują one wówczas dużą wrażliwość
na trudne warunki uprawowe, doszło do odrzucenia pąków z wierzchołkowej części
kwiatostanów oraz młodych kwiatostanów na pędach bocznych. W rezultacie prowadzi to do
spadku części potencjału plonowania. Dodatkowo, duże wahania temperatury powietrza w
kwietniu oraz dotkliwe przymrozki spowodowały uszkodzenia kwiatów i zawiązków łuszczyn
oraz deformacje i pęknięcia pędów.

Maj okazał się znacznie chłodniejszy niż zazwyczaj oraz deszczowy. Dzięki temu, wyjątkowo
w tym roku, najbardziej zyskały odmiany później kwitnące i dojrzewające, które zdążyły
prawidłowo zawiązać wszystkie łuszczyny. Dlatego też w obecnym sezonie to one mogą
uzyskać najwyższe plony.

Chłodna i deszczowa pogoda przyczyniła się do mniejszej niż zazwyczaj aktywności owadów
zapylających oraz słodyszka rzepakowego. Wpłynęła również na wydłużenie okresu
kwitnienia rzepaku. To mogło powodować pewne trudności z przeprowadzeniem zabiegów
fungicydowych w optymalnym czasie oraz obniżyć skuteczność ich działania. Taka pogoda
sprzyja rozwojowi chorób grzybowych rzepaku, jak np. zgnilizny twardzikowej. Wprawdzie
choroba ta nie występuje jeszcze tak powszechnie i w tak dużym nasileniu na terenie całego
kraju, jak np. sucha zgnilizna kapustnych, ale z uwagi na korzystne warunki do rozwoju w
tym roku (wysoka wilgotność gleby i powietrza) może się okazać groźna.

Czerwcowe gradobicia, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju,
spowodowały na wielu plantacjach uszkodzenia dojrzewających łuszczyn. W większości
przypadków łuszczyny nie były jeszcze dojrzałe, więc nie nastąpiło ich pęknięcie i osypanie
się nasion. Jednakże mechaniczne uszkodzenia mogą sprzyjać porażeniu przez sprawców
takich chorób jak czerń krzyżowych i szara pleśń.

W warunkach klimatycznych Polski, szczególnie w ostatnich latach, w okresie
poprzedzającym zbiór rzepaku mamy do czynienia z lokalnie występującymi burzami oraz
opadami gradu. Stosunkowo często dochodzi do sytuacji utraty części plonu (do około 15%
lub więcej) na skutek osypania się nasion, co niweczy rezultaty wielomiesięcznej pracy i
wysokich nakładów. Jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania temu niekorzystnemu
zjawisku jest wybór odmiany posiadającej podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i
osypywanie się nasion. Jest to cecha występująca tylko w systemie mieszańcowym Ogura,
uzyskana dzięki domieszce genów rzodkwi. Dzięki temu łuszczyny rzepaku ozimego są
bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zwiększa to bezpieczeństwo uprawy. Daje
większą elastyczność w zakresie wyboru terminu zbioru, poprawia tolerancję na
nierównomierne dojrzewanie łanu oraz minimalizuje straty plonu powstałe na skutek
działania zjawisk meteorologicznych, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia

problemu z samosiewami w uprawach następczych. Cecha ta stanowi swojego rodzaju „polisę
ubezpieczeniową” na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.
Niewiele odmian dostępnych na rynku posiada tę unikalną i bardzo ważną cechę. Jedną z nich
jest odmiana DK Excited, która w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2019
uzyskała średni plon nasion wyższy o prawię tonę od wzorca oraz wyższy poziom zawartości
tłuszczu w nasionach (DK Excited – 4,83 t/ha oraz 46% z.t.). Odmiana ta, oprócz
rekordowego potencjału plonowania, posiada również unikalną cechę tolerancji na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV), co w połączeniu z bardzo dobrą tolerancją na suchą zgniliznę
kapustnych (posiada gen RLM-7) stanowi doskonałe zabezpieczenie uprawy przed tymi
chorobami.

Dobrze dobrana odmiana już na starcie zwiększa szansę na uzyskanie wysokiego plonowania.
Zbiory rzepaku zbliżają się dużymi krokami. Walka o jak najwyższe plony nadal trwa. Z
jednej strony następuje „nalewanie nasion”, czyli kształtowanie wysokiej masy tysiąca nasion
oraz zawartości tłuszczu w nasionach, z drugiej zaś rozwój takich chorób jak zgnilizna
twardzikowa i sucha zgnilizna kapustnych. Trudno jest w chwili obecnej z dużym
prawdopodobieństwem przewidzieć tegoroczny poziom plonowania rzepaku. W ostatnich
latach rzepak już niejednokrotnie nas „zaskoczył”, plonując powyżej lub poniżej oczekiwań.
W zależności od intensywności zastosowanej agrotechniki, różny jest też próg ekonomicznej
opłacalności uprawy, czyli plon, którego wartość równoważy poniesione nakłady. Niebawem
wszystko się wyjaśni.
Marcin Liszewski
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

uszczyny
TAGI: rzepaku; uszkodzenia; odmiany; dzięki; odmiana; chorób; szczególnie; klimatycznych; kwitnące; unikalną; poziom; warunki; wyższy; warunkach; potencjału; bardzo; kondycja; stanowi; po;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »