Artykuł o Tematyce Ekologicznej Egzaminy dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w 2018 r.

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora JHARS w 2018 r. egzaminy na inspektora rolnictwa ekologicznego odbędą się w następujących terminach:

  • 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00,
  • 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00,
  • 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00,
  • 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

We wszystkich powyższych terminach egzamin zostanie przeprowadzony w zakresie specjalizacji: Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt, Zbiór ze stanu naturalnego, Pszczelarstwo, Produkty akwakultury i wodorosty morskie, Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży, Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów. Po zdaniu egzaminu, przesyłane jest pismo z informacją o wyniku z egzaminu.

Uwaga!

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu w zakresie danej specjalizacji, może zostać wpisana do rejestru inspektorów:

  • po uprzednim złożeniu do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wniosku o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego (formularz F-39/PG-BRE-08) oraz
  • po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43 , 00-691 Warszawa) na nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 tytułem: „opłata skarbowa za wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego” (z podaniem imienia i nazwiska inspektora).

Osobie, która została wpisana do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydaje decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru inspektorów oraz (jeżeli dotyczy) pieczęć imienną.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: rolnictwo ekologiczneegzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznegoterminy egzaminów na poszczególne specjalizacje.

 

 

 

Źródło
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rejestru; rolnictwa; inspektorów; ekologicznego; egzaminy; (poniedziałek); handlowej; artykułów; rolno-spożywczych; jakości; 10.00; ; inspektora; inspektorów; która; ubiegaj;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »