Dzierżawa ZWRSP – pismo WIR

Poniżej przedstawiamy treść pisma Wielkopolskiej Izby Rolniczej skierowane do Grzegorza Pięty Dyrektora Generalnego KOWR.

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej napływają zgłoszenia rolników zaniepokojonych obecną sytuacją epidemiologiczną i odwołaniem przetargów na nieruchomości rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ze zrozumieniem przyjęto decyzję Dyrektora Generalnego KOWR związaną z przetargami. Jednakże obawy producentów rolnych budzi fakt niezagospodarowania gruntów Zasobu i przymusowe ich odłogowanie, co wpłynie na ich przydatność rolniczą w późniejszym terminie organizacji przetargów. W związku z powyższym wielkopolski samorząd rolniczy, zgodnie z intencją producentów rolnych, prosi o rozważenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa możliwości przesunięcia terminu wydania dzierżawy o pół roku lub rok, w tych przypadkach w których wiadomo, iż nie będzie możliwości realizacji zaplanowanych przetargów, a termin dzierżawy upływa w najbliższym czasie. W sytuacji, gdy grunty zostały już przez dzierżawców zdane protokolarnie i nie ma możliwości zastosowania wskazanego wyżej mechanizmu, konieczne jest przeprowadzenie uproszczonego przetargu na zasadzie ogłoszenia o krótkotrwałej możliwości uprawy wskazanych gruntów dla rolników sąsiadujących z nieruchomością Zasobu. W takim wypadku rolnik składałby tylko niezbędne oświadczenia, a KOWR byłby zobowiązany do przeprowadzenia losowania wśród rolników składających dokumentację.

Obecna sytuacja jest wyjątkowa i takie też powinny być przyjęte rozwiązania, aby z jednej strony usprawnić pracę KOWR i zapewnić bezpieczeństwo pracowników i rolników, a z drugiej strony, aby grunty nie leżały odłogiem z faktu braku możliwości przeprowadzenia przetargów.

W takim wypadku Skarb Państwa ponosi straty finansowe, a rolnicy którzy w przyszłości wydzierżawią te nieruchomości poniosą straty związane z koniecznością przywrócenia ich do dobrej kultury rolnej.

Z poważaniem

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski

Do wiadomości:
- Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- Bogdan Fleming Dyrektor OT KOWR w Poznaniu;
- Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: możliwości; wielkopolskiej; rolników; dzierżawa; grunty; straty; rolnictwa; gruntów; producentów; dzierżawy; zasobu; nieruchomości; przeprowadzenia; wypadku; dyrektora; rolni;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »