Budżet WIR na 2019 przyjęty

W dniu 10 grudnia 2018 r. XV Walne Zgromadzenie uchwaliło budżet Wielkopolskiej Izby Rolniczej na rok 2019. Przyszłoroczny budżet WIR jest bardzo ważny, gdyż trzeba zabezpieczyć w nim środki na wybory do samorządu rolniczego, które odbędą się w połowie 2019 roku. Samorząd rolniczy wybory, choć powszechne, finansuje z własnych środków. Nie otrzymuje niestety żadnego wsparcia na ten cel z państwowego budżetu.

1

 

Spotkanie odbyło się gościnnych progach Zespołu Szkół Przyrodniczych na poznańskim Golęcinie, tuż obok siedziby Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym XV Walnego Zgromadzenia WIR został Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu WIR, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie. Sekretarzem obrad wybrano panią Annę Majer – delegatkę do Walnego Zgromadzenia WIR z powiatu wągrowieckiego.

W pierwszej części Walne poświecone było zmianom w budżecie na rok 2018, które Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Potrzeba wprowadzenia zmian wyniknęła z realizacji zadań zleconych tzw. „pikników” finansowanych z branżowych funduszy promocji, na które WIR musiała wyłożyć środki, a dopiero po ich zrealizowaniu zostaną one zwrócone. Kolejną uchwałą przyjętą przez XV Walne Zgromadzenie WIR V kadencji była uchwała budżetowa na rok 2019. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu WIR na przyszły rok. W tej uchwale zostały zarezerwowane środki na przyszłoroczne wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uchwała ta pozwala również Zarządowi w razie potrzeby na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami na kwotę do 50 tys. zł, a powyżej tej kwoty po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowej, oraz gdyby zaistniała potrzeba na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego.

W dalszej części spotkania delegaci dyskutowali o sytuacji ekonomicznej gospodarstw, o obowiązkach wynikających z dyrektywy azotanowej oraz o zmianach wynikających z nowych zapisów Prawa łowieckiego.

Delegaci zauważyli, że Wielkopolska Izba Rolnicza opracowuje wiele stanowisk, proponuje sporo dobrych i racjonalnych rozwiązań dla sektora rolniczego kraju, jednak nic z tego dalej nie wynika. Zarówno Ministerstwo Rolnictwa jak i Rząd nie biorą pod uwagę propozycji wielkopolskiego samorządu rolniczego. „Nie może być tak, że Minister nie wie co zrobić, żeby było dobrze. Z jednej strony mówi żeby przedstawić propozycje, a jak są przedstawiane to nie bierze ich pod uwagę” – mówił pan Jan Pauliński delegat z powiatu słupeckiego.

Zauważono również duży problem z importem żywca wieprzowego po cenach dumpingowych, co doprowadza do bankructwa wielu gospodarstw. W ostatnim czasie z produkcji świń zrezygnowało ok. 75 tys. gospodarstw – podkreślił Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Ciągle walczymy z ASF-em. Niestety środki przeznaczone na bioasekurację zostały w wielu przypadkach wydane nieefektywnie. Gospodarstwa zakupiły np. myjki, zapas ubrań czy rękawic, a potem odeszły od hodowli świń, bo produkcja stała się nieopłacalna.

Prezes zwrócił również uwagę na nową ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, która została uchwalona przez Sejm kilka dni temu. Z zapisów tej ustawy wynika, że KGW mogą uzyskać dofinansowanie na swoją działalność, jednak muszą zrezygnować z dotychczasowych zasad działania opartych na Kółkach Rolniczych.

23

 

Kolejną sprawą jaką podnoszono podczas Walnego spotkania była realizacja przepisów wynikających nowego Prawa łowieckiego. Obecnie trwają szkolenia przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego oraz w niewielkiej ilości przedstawicieli izb rolniczych w zakresie szacowania i wyceniania szkód łowieckich.

Prezes Piotr Walkowski zwrócił również uwagę na pojawiające się radykalne głosy, mówiące o tym, że izby rolnicze nie są potrzebne. Poprosił delegatów o szczególne zwrócenie uwagę na tę sprawę i reagowanie na bieżąco oraz o informację do Biura WIR jeżeli na danym terenie pojawią działacze tego ruchu. Jednocześnie Prezes Piotr Walkowski podkreślił, że obecny Minister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski wywodzi się z Izb Rolniczych, i był przez jakiś czas prezesem KRIR. Minister uważa, że Izby są jedyną organizacją, która ma swoje struktury w całym kraju, w każdej gminie, która jest wiarygodna i z którą można rozmawiać.

W podobnym tonie wypowiedział się również Wiceprezes WIR, a zarazem Dyrektor OT KOWR w Poznaniu Bogdan Fleming. Poprosił o uczestnictwo przedstawicieli WIR w komisjach przetargowych. Izby rolnicze są najbardziej wiarygodne i obowiązkowe z wszystkich rolniczych organizacji. Natomiast członek Zarządu Zbigniew Stajkowski zwrócił uwagę na niedocenianie przez obecnie rządzących działań i potencjału grup producenckich.

W toku rozległej dyskusji zostały wypracowane i przyjęte trzy stanowiska Walnego Zgromadzenia:

 

4

 

Walne przyjęło również kilka wniosków, w tym między innymi:

Rada Powiatowa w Lesznie:
W związku z dramatycznym spadkiem cen trzody, które nie pokrywają już kosztów bezpośrednich produkcji i to w sytuacji gdy produkcja nie pokrywa krajowego zapotrzebowania, domagamy się:
- monitorowania całego transportu żywych zwierząt i mięsa importowanych do naszego kraju pod względem jakości produktów sprowadzanych, a także stosowania cen dumpingowych,
- wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych z gwarantowaną ceną, uwzględniającą specyfikę produkcji,
- opodatkowania podatkiem dochodowym tuczu nakładczego (usługowego),
- wprowadzenia dopłaty do stada podstawowego,
- udzielenia doraźnej dopłaty do każdej sprzedanej sztuki (tuczniki, prosięta).

Rada Powiatowa w Koninie:
Wystąpić do Ministra Rolnictwa o zbadanie, czy na europejskim rynku trzody chlewnej występuje dumping oraz nieuczciwa konkurencja.

Rada Powiatowa w Jarocinie:
W związku brakiem zakwalifikowania upraw kukurydzy na terenie gmin powiatu jarocińskiego: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin (jak i setek innych na terenie zarówno woj. wielkopolskiego jak i kraju) zwraca się z wystąpieniem do MRiRW Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań zmierzających do poczynienia zmian w systemie udzielania kredytów preferencyjnych producentom poszkodowanym w wyniku powstania niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych.

Opracowanie: Marta Ceglarek

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: również; wielkopolskiej; uwagę; walnego; ; budżet; które; rolnictwa; minister; zwrócił; zostały; wprowadzenia; budżetowa; powiatu; terenie; powiatowa; sytuacji; spraw;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »