STANOWISKO KPWL WS. POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI EKONOMICZNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH

Aktualności Rolnicze

STANOWISKO KPWL WS. POGARSZAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI EKONOMICZNEJ KÓŁ ŁOWIECKICHPojawienie się w ubiegłym roku wirusa ASF w województwie lubuskim oraz w obecnym wirusa SARS-CoV-2 w całej Polsce spowodowało, iż prowadzenie dotychczasowej działalności i wykonywanie zadań z nią związanych jest znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przekonały się o tym także zarządy oraz członkowie kół łowieckich co niepokoi środowiska, jednostki i instytucje powiązane lub współistniejące ze środowiskiem [więcej...]

Budżet WIR na rok 2021 przyjęty

Aktualności Rolnicze

Budżet WIR na rok 2021 przyjęty W dniu 14 grudnia, w 25 rocznicę uchwalenia ustawy o izbach rolniczych, odbyło się V Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Obradom przewodniczył Zbigniew Stajkowski - Wiceprezes WIR, sekretarzem obrad został Piotr Walkowski - Prezes WIR. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. Walne Zgromadzenie przyjęło poprawki do tegorocznego budżetu WIR oraz przyjęło [więcej...]

Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie dramatycznej sytuacji na rynkach rolnych

Aktualności Rolnicze

Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie dramatycznej sytuacji na rynkach rolnych Pandemia COVID-19 i rozprzestrzenianie się wirusa ASF bardzo dotkliwie uderzają w całą polską branżę rolną. Zastopowany został popyt krajowy na produkty rolne oraz zmniejszone zostały obroty rynku międzynarodowego. Taka sytuacja pociąga za sobą spadek cen i kryzys w produkcji rolnej oraz branżach z nią związanych – przemyśle, handlu i usługach. O ile w niektórych sektorach rolnictwa [więcej...]

Moja sytuacja w okresie koronawirusa

Aktualności Rolnicze

Moja sytuacja w okresie koronawirusaZapraszamy do zapoznania się z wynikami badań II i III etapu operacji Jak zmieniło się postrzeganie sytuacji ekonomicznej i społecznej ludności w trakcie pandemii? Czy mamy poczucie bezpieczeństwa socjalnego? Z jakich dóbr zrezygnowaliśmy? Czy obawialiśmy się utraty pracy? Jak zmieniły się kanały dystrybucji i formy dokonywania zakupów? Jak przechodziliśmy od paniki do negacji i/lub „nowej normalności” – [więcej...]

Wydłużenie okresu realizacji wykorzystania przyznanej pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich

Aktualności Rolnicze

Wydłużenie okresu realizacji wykorzystania przyznanej pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskichKoła gospodyń wiejskich, które w 2020 roku otrzymały dotacje z ARiMR mają obowiązek wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozliczenie przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. W związku ze zbliżającym się terminem wydatkowania i rozliczenia przyznanych [więcej...]

Sejmowa Komisja Rolnictwa Odwołana

Aktualności Rolnicze

Sejmowa Komisja Rolnictwa Odwołana Wiadomość z ostatniej chwili - planowane na dzień dzisiejszy posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa zostało odwołane. Komisja miała zająć się poprawkami Senatu do fatalnej ustawy o ochronie zwierząt. Oznacza to, że Sejm na swoim bieżącym posiedzeniu nie zajmie się tą Ustawą. Nie oznacza to jeszcze, że nasze działania, których celem było przerwanie prac nad tą ustawą okazały się skuteczne. Być może jest to [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »