Uruchamianie działalności produkcji żywności przetworzonej w zakresie rolniczego handlu detalicznego - relacja ze szkolenia

W dniach 1-2 marca 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie pt. „Uruchamianie działalności produkcji żywności przetworzonej - aspekty prawne, wymagania weterynaryjne, sanitarne, obowiązki prawa podatkowego w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz przekazanie wiedzy w tym zakresie instytucjom pracujący w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Wykładowcami na szkoleniu byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i Departament Finansów, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej. Podczas swoich wykładów przedstawili zagadnienia związane z prowadzeniem działalności rolniczego handlu detalicznego zgodnie ze swoimi kompetencjami. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania informacji przekazywanych przez wykładowców i jednocześnie zadawania pytań dotyczących regulacji prawnych i wymagań w zakresie prowadzenia tej działalności.


W szkoleniu wzięło udział łącznie 77 osób. Byli to przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, Izb Rolniczych, Jednostek Certyfikujących i Lokalnych Grup Działania.


Prezentowane podczas wykładów treści dotyczyły wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, jakości handlowej produkowanej żywności oraz wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego. Odrębnym zagadnieniem przedstawionym na szkoleniu przez przedstawiciela Departamentu Finansów MRiRW były zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące zwolnień i sposobu opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej w rolniczym handlu detalicznym.
 

W ramach działalności rolniczego handlu detalicznego stworzono duże możliwości w zakresie różnorodności produktów jakie mogą być produkowane i wprowadzane do obrotu. Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności w ramach tej działalności rolnicy są zobowiązani do spełniania przede wszystkim wymagań istniejących już rozporządzeń. Powinny być one stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę produkcji. W trakcie szkolenia uczestnicy podkreślali potrzebę ujednolicenia wymagań jakie muszą spełnić rolnicy przy produkcji i sprzedaży poszczególnych rodzajów żywności.Treści prezentowanych podczas szkolenia wykładów zamieszczono w załącznikach.

Załączniki
Prezentacje wykładowców

Barbara Sałata
Główny Specjalista
Dział Systemów Produkcji Rolnej

foto 0   foto 1

foto 2   foto 3

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

foto 0
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolniczego; handlu; żywności; zakresie; produkcji; działalności; wymagań; szkolenia; ramach; sprzedaży; detalicznego; przetworzonej; doradztwa; podczas; głównej; prowadzenia; szkoleniu; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »