shiuz__750 x 100 px_1

„Profil Kraju” - spotkanie inauguracyjne audytu Komisji Europejskiej

Profil kraju

W dniach 24 września - 22 października 2020 roku, w trybie zdalnym, odbywa się przekrojowy audyt Komisji Europejskiej dotyczący polskiego systemu kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i jakości żywności oraz oceny zgodności z normami UE. Celem audytu jest podsumowanie postępów Polski w realizacji zaleceń Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Audyt stanowi przegląd audytów przeprowadzonych w Polsce w latach 2012-2018 przez Komisję Europejską.

Profil kraju

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej pracuje nad zapewnieniem skutecznych systemów kontroli bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i jakości żywności oraz nad oceną zgodności z normami UE. Czyni to głównie poprzez przeprowadzanie audytów w państwach członkowskich i krajach spoza UE. Zaleca państwom członkowskim, aby usuwały wszelkie niedociągnięcia ujawnione podczas audytów. Państwa członkowskie są proszone o przedstawienie planów działań dotyczących sposobu, w jaki zamierzają zaradzić tym niedociągnięciom, ponieważ prawo unijne nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia odpowiednich działań następczych w świetle zaleceń wynikających z kontroli UE.

Profil kraju

Źródło
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/

125ml milk

0a
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zdrowia; żywności; komisji; europejskiej; zwierząt; ; bezpieczeństwa; kontroli; audytu; jakości; dobrostanu; roślin; „profil; normami; zaleceń; audytów; członkowskie; państwa; kraju;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »