Zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego

4 marca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ustawa wprowadza podstawy prawne dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. i jest formalnym wyrazem podjęcia przez Polskę decyzji o stosowaniu tej formy pomocy.

Zmienione przepisy rozporządzenia nr 73/2009 umożliwiły nowym państwom członkowskim, stosującym system jednolitej płatności obszarowej, stosowanie w odniesieniu do roku 2013 przejściowego wsparcia krajowego. Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

W związku z powyższym wsparcie przejściowe będzie realizowane w następujących sektorach:

- sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate),

- sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

- sektor chmielu,

- sektor skrobi ziemniaczanej,

- sektor tytoniu.

Realizacja przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. zapewni zatem ciągłość stosowania wsparcia krajowego w sektorach objętych dotychczas płatnościami uzupełniającymi.

W przypadku zastosowania przejściowego wsparcia krajowego na maksymalnym, dopuszczonym przepisami unijnymi, poziomie, łączny poziom płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności finansowane z budżetu unijnego oraz płatności finansowane z budżetu krajowego) za 2013 r. byłby zbliżony do poziomu płatności za 2012 r.

Poza przejściowym wsparciem krajowym, w 2013 r. w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będą realizowane następujące rodzaje płatności:

- jednolita płatność obszarowa,

- wsparcie specjalne:

  • płatność do krów,
  • płatność do owiec,
  • specjalna płatność obszarowa,
  • płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,

- płatności oddzielne:

  • płatność do pomidorów,
  • płatność do owoców miękkich,
  • płatność cukrowa.

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej płatności będzie można składać (również przez Internet) od 15 marca do 15 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych, na jednym formularzu będzie można ubiegać się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wsparcia; płatności; płatność; sektor; systemów; krajowego; bezpośredniego; przejściowego; ramach; będzie; wsparcie; (płatności; przejściowe; przyznawania; budżetu; realizowane; mo;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »