shiuz__750 x 100 px_1

Informacje na temat płatności bezpośrednich za rok 2014 oraz przejściowego wsparcia krajowego

rolnictwoW związku z licznymi pytaniami rolników Zarząd KRIR wystąpił w styczniu 2014r. do resortu rolnictwa o przekazanie informacji nt. płatności bezpośrednich za rok 2014, rodzajów płatności uzupełniających jakie będą udzielane rolnikom w 2014 r., a także wysokości przejściowego wsparcia krajowego. W odpowiedzi na to wystąpienie ministerstwo poinformowało, że przepisy rozporządzenia nr 1310/20131 umożliwiają stosowanie w ramach rozwiązań przejściowych, mających zastosowanie w odniesieniu do roku 2014, tych samych form pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które były przyznawane za 2013 r.

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zmieniająca ją ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r.2, dostosowująca przepisy krajowe do rozwiązań przejściowych określonych w rozporządzeniu nr 1310/2013, stanowią podstawy prawne dla stosowania w Polsce, w odniesieniu do roku 2014, następujących rodzajów płatności:

  • jednolita płatność obszarowa,
  • płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa,
  • wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,
  • przejściowe wsparcie krajowe: płatność niezwiązana do chmielu, płatność niezwiązana do skrobi ziemniaczanej, płatność niezwiązana do tytoniu.

Oznacza to, że za rok 2014 przyznawane będą te same rodzaje płatności, które stosowane były w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na pasze, uprawianych na trwałych użytkach zielonych.

Stosowanie płatności krajowych w sektorach chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu wynika z tego, że są to sektory szczególnie wrażliwe pod względem społecznym i gospodarczym. W przypadku pozostałych sektorów objętych dotychczas wsparciem krajowym, tj. w przypadku sektora I oraz sektora upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych, odstąpienie od stosowania wsparcia krajowego zostanie zrekompensowane wyższą stawką jednolitej płatności obszarowej, osiągniętą dzięki zasileniu pułapu krajowego przeznaczonego na wsparcie bezpośrednie środkami z II filara WPR.

Przepisy przejściowe umożliwiają nowym państwom członkowskim stosującym system jednolitej płatności obszarowej (do których należy Polska) stosowanie przejściowego wsparcia krajowego, niemniej jednak wprowadzają ograniczenia kwotowe w zakresie przyznawania tej formy pomocy. Całkowita kwota przejściowego wsparcia krajowego, która może zostać przyznana za 2014 r., jest ograniczona do 80% sektorowych pułapów finansowych z roku 2013.

Biorąc pod uwagę decyzję Polski o stosowaniu przejściowego wsparcia krajowego w sektorze chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu, maksymalna wysokość pomocy krajowej za 2014 r. może wynieść 47,645 mm n euro (0,504 mln euro w sektorze chmielu, 8,640 mln euro w sektorze skrobi ziemniaczanej i 38,501 mln euro w sektorze tytoniu).

Z uwagi na konieczność przekazania do druku spersonalizowanych formularzy wniosków o przyznanie płatności za 2014 r. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1310/2013, tj. przed dniem 20 grudnia 2013 r., zostały one opracowane w taki sposób, aby umożliwiały wnioskowanie o przejściowe wsparcie krajowe niezależnie od późniejszych rozstrzygnięć w zakresie stosowania poszczególnych rodzajów płatności. Dlatego też w przesyłanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularzach zamieszczone są rubryki dotyczące uzupełniającej płatności podstawowej i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, mimo że płatności te nie są stosowane w odniesieniu do roku 2014. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu, odpowiednie pola należy wypełniać tylko wtedy, gdy dana płatność uzupełniająca jest przyznawana.

W porównaniu do roku ubiegłego wprowadzono dwie zmiany na poziomie regulacji unijnych, które pozytywnie przekładają się na powierzchnię kwalifikującą się do wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy:

  • kwalifikowalność do płatności gruntów, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. — grunty te zostały oznaczone kodem DR-10 i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia. Od 2014 r. będą one mogły zostać objęte płatnościami w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • brak mechanizmu redukcji płatności unijnych i krajowych — płatności unijne nie będą pomniejszane z tytułu modulacji, a w związku z tym nie będzie stosowana także redukcja płatności krajowych.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

rolnictwo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: płatności; płatność; wsparcia; przejściowego; krajowego; uzupełniającej; odniesieniu; będą; sektorze; wsparcie; które; skrobi; chmielu; ; ramach; systemów;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »